Läkemedel, farmaka, eller medicin är produkter som ska lindra, bota eller förebygga sjukdom eller symtom på sjukdom.
Läkemedel baserades ursprungligen huvudsakligen på naturprodukter, främst medicinalväxter, men framställs numera ofta syntetiskt. Läkemedel kan också framställas semisyntetiskt, genom att man utgår från en naturlig substans som sedan modifieras.

Naturläkemedel är en typ av läkemedel där den verksamma beståndsdelen kommer från naturen och som är avsedda för egenvård. Det finns ett hundratal godkända naturläkemedel i Sverige.
En sjukdom är ett onormalt tillstånd som påverkar kroppens organismer. Det kan ofta tolkas som ett medicinskt tillstånd som sammankopplas med specifika symtom och tecken.

En sjukdom kan orsakas av yttre faktorer, såsom infektionssjukdomar, eller så kan kan orsakas av inre dysfunktioner, till exempel autoimmuna sjukdomar.

Hos människor kan man mer ofta mer allmänt hänvisa "sjukdom" till alla tillstånd som orsakar smärta, dysfunktion, ångest, sociala problem och/eller döden för den drabbade, eller liknande problem för dem i kontakt med den personen.