Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Agorafobi (Fobi för offentliga platser)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Agorafobi (Fobi för offentliga platser)

Definition

Agorafobi är en rädsla för att befinna sig på platser där hjälp kanske inte finns.

Det innebär vanligtvis rädsla för folksamlingar, broar eller att vara ute ensam.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Agorafobi följer ofta en annan ångest, så som paniksyndrom eller en specifik fobi.

Om det inträffar med panikångest, börjar det oftast i 20-årsåldern, och kvinnor drabbas oftare än män.

Symptom

 • Ã…ngest eller panikattack (akut svår ångest)
 • Att vara bunden till hemmet en längre tid
 • Beroende av andra
 • Rädsla för att bli ensam
 • Rädsla för att vara på platser där flykt kan vara svårt
 • Rädsla för att förlora kontrollen på en offentlig plats
 • Känslor av likgiltighet eller främlingsskap inför andra
 • Känslor av hjälplöshet
 • Känsla av att kroppen är overklig
 • Känsla av att miljön är overkligt
 • Ovanliga humörsvängningar eller agitation med darrande eller ryckningar

Ytterligare symptom som kan förekomma:

Tecken och tester

Den drabbade kan ha en historia av fobier.

Familj, vänner, eller den drabbade personen kan berätta om Agorafobiskt beteende.

Tecken inkluderar:

Behandling

Målet med behandlingen är att hjälpa den drabbade att fungera effektivt.

Framgången för behandling beror vanligen på hur allvarlig fobin är.

Systematisk desensibilisering är en teknik som används för att behandla fobier.

Du ombeds att slappna av, och då föreställa dig saker som orsakar ångest, från den minsta rädslan till den mest fruktansvärda. Gradvis exponering för de verkliga situationenerna har också använts med framgång för att hjälpa människor att övervinna sin rädsla.

Ã…ngestdämpande och antidepressiva läkemedel används ofta för att lindra symptomen av fobier.

Prognos

Fobier tenderar att vara kroniska, men svarar bra på behandlingen.

Komplikationer

Vissa fobier kan påverka arbetsprestation.

Personer med denna störning kan komma att bli bundna till hemmet i flera år, vilket sannolikt kommer att skada deras sociala och mellanmänskliga relationer.

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med din vårdgivare om du utvecklar symptom på agorafobi.

Förebyggande

Som med andra panikångestsyndrom, är förebyggande åtgärder svåra att sätta in.

Tidiga insatser kan minska risken för allvarliga tillståndet.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 3. Symptom
 4. Tecken och tester
 5. Behandling
 6. Prognos
 7. Komplikationer
 8. Ring din vårdgivare
 9. Förebyggande

Sjukdom

Agorafobi (Fobi för offentliga platser)


På engelska

Agoraphobia


Symptom
Sjukdomskategori
  Relaterade sjukdomar