Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Atelektas

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Atelektas