Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Kattklösarsjuka

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Kattklösarsjuka

Definition

Kattklösarsjuka eller cat scratch disease är en sjukdom orsakad av bakterien Bartonella.

Man tror att den sprids via rivsår eller bett av katt eller exponering för kattsaliv.

Alternativa namn

CSD, Cat Scratch Fever, cat scratch disease, kattklösarsjuka, kattklössjuka, Oroyafeber, Verruga peruana, Bartonellosis.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Kattklössjuka orsakas av Bartonella henselae.

Sjukdomen sprids genom kontakt med en smittad katt (ett bett eller rivsår), eller kontakt med kattsaliv på sprucken hud eller ögonvitan.

Omkring 2 - 3 veckor efter att ha blivit smittad, svullnar lymfkörteln (lymfadenopati) nära den plats där rivsåret eller bettet är.

Ibland kan en infekterad lymfkörtel bilda en tunnel (fistel) genom huden och läcka vätska.

Kattklössjuka är en vanlig orsak till kroniskt svullna lymfkörtlar hos barn.

Symptom

En person som har haft kontakt med en katt kan visa vanliga symptom, inklusive:

 • Bula eller blåsa på platsen för skadan (vanligtvis det första tecknet)
 • Trötthet
 • Feber (hos vissa patienter)
 • Huvudvärk
 • Lymfkörtel svullnar nära rivsåret eller bettet
 • sjukdomskänsla

Mindre vanliga symptom kan vara:

Tecken och tester

Om du har svullna lymfkörtlar och ett rivsår eller bett av en katt, kan vårdgivaren misstänka kattklössjuka.

En fysisk undersökning kan avslöja en förstorad mjälte (splenomegali)

Sjukdomen missas ofta p.g.a. svårigheten i upptäckten.

Dock är Bartonella henselae IFA test mycket exakt för att identifiera infektion som orsakas av denna bakterie.

Andra tester som används vid diagnostisering av kattklössjuka:

 • Lymfkörtelbiopsi för att utesluta andra orsaker till svullna körtlar

Behandling

Generellt sett är kattklssjuka inte allvarlig.

Medicinsk behandling är vanligtvis inte nödvändigt. I svåra fall kan behandling med antibiotika som azitromycin vara till hjälp.

Hos AIDS-patienter och andra personer som har ett försvagat immunsystem, är kattklössjuka allvarligare, och behandling med antibiotika rekommenderas.

Prognos

Hos barn med normalt immunsystem, är fullständig återhämtning utan behandling det vanliga.

Hos immunsupprimerade personer, leder behandling med antibiotika i allmänhet till återhämtning.

Komplikationer

 • Encefalopati
 • Neuroretinitis
 • Osteomyelit
 • Parinaud syndrom (granulomatös konjunktivit med adenopati)

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du har förstorade lymfkörtlar och en historia av exponering för katt.

Förebyggande

Att undvika kontakt med katter förhindrar sjukdomen.

Om detta inte är möjligt, Tvätta händerna efter att ha lekt med en katt, undvik rivsår och bett och undvika kattsaliv vilket kommer att minska risken för infektion.