Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Kuru

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Kuru

Definition

Kuru är en sjukdom i nervsystemet.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Kuru är en extremt ovanlig sjukdomDen orsakas av ett infektiöst protein (prion) som finns i förorenat mänskliga hjärnan.

Kuru finns nästan uteslutande bland människor från Nya Guinea, som praktiserade en form av kannibalism i vilken hjärnor av döda människor blev uppätna som en del av en begravningsritual.

Kuru orsakar neurodegenerativa förändringar liknande Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Liknande sjukdomar förekommer hos kor som bovin spongiform encefalopati (BSE), även kallad galna ko-sjukan.

Den viktigaste riskfaktorn för kuru är att äta mänsklig hjärnvävnad, som kan innehålla infektiösa partiklar.

Symptom

Symptom på kuru är:

Svårigheter att svälja och oförmågan att äta ordentligt leder till undernäring eller svält.

Det kan ta upp till 30 år eller ännu längre tid att utveckla symptom (inkubationstid)

Tecken och tester

En neurologisk undersökning kan visa förändringar i samordnings och gångförmåga.

Behandling

Det finns ingen känd behandling för kuru.

Prognos

Döden inträder vanligtvis inom 1 år efter det första tecknet på symptom.

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du har några gång- sväljnings-, eller samordningsproblem. Kuru är extremt sällsynt. Din läkare kommer att utesluta andra neurologiska sjukdomar.