Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Vertigo

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Vertigo

Definition

Vertigo är en känsla av rörelse eller spinning som ofta beskrivs som yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel.

Vertigo är inte detsamma som svindelPersoner med svindel känns som om de faktiskt snurrar eller rör sig, eller att världen snurrar kring dem.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Det finns två typer av yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel:

 • Perifera svindel uppstår om det finns ett problem med den del av innerörat som styr balansen (vestibulära labyrint eller båggångarna) eller med vestibulära nerven som förbinder innerörat till hjärnstammen
 • Central svindel uppstår om det finns ett problem i hjärnan, särskilt i hjärnstammen eller den bakre delen av hjärnan (lillhjärnan)

  Vertigo relaterade till innerörat kan orsakas av:

  • Godartad lägesyrsel (kallas även benign paroxysmal lägesyrsel)
  • Läkemedel som kallas aminoglykosidantibiotika
  • Skada (till exempel skallskador)
  • Labyrintit
  • MÃ © nia ¨ re sjukdom

  Vertigo i samband med det vestibulära nerven kan orsakas av:

  • Inflammation (neuronitis)
  • Nervkompression (vanligtvis en noncancerous tumör såsom meningiom eller schwannoma)

  Vertigo relaterade till hjärnstammen kan orsakas av:

  • Kärlsjukdom
  • Läkemedel (antiepileptika, acetylsalicylsyra, alkohol)
  • Migrän
  • Multipel skleros
  • Krampanfall (sällan)

  Symptom

  Det främsta tecknet är en sensation att du eller rummet är rörliga eller roterandeMed centrala svindel finns det oftast andra symptom från villkoret orsakar svindelSymptom kan vara:

  Den svindel kan orsaka illamående och kräkningar hos vissa personer.

  Skyltar och tester

  En fysisk undersökning kan avslöja:

  Tester för att fastställa orsaken till yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel kan vara:

  • Blodprover
  • Hjärnstammen auditiva evoked potential studier
  • Kaloririk stimulering
  • EEG
  • Elektronystagmografi
  • Head CT
  • Lumbalpunktion
  • MR-undersökning av huvud och MRA genomsökning av blodkärl i hjärnan

  Behandling

  Läkemedel för behandling av perifer yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel kan vara:

  • Antikolinergika (såsom skopolamin)
  • Antihistaminer (som Meclizine)
  • Bensodiazepiner (såsom diazepam eller lorazepam)
  • Promethazine (mot illamående och kräkningar)

  Godartad lägesyrsel är oftast behandlas med fysisk manövrar som hjälper flytta små strukturer i båggångarna i inneröratDetta minskar eller stoppar svindel.

  Orsaken till centrala svindel bör identifieras och behandlas på lämpligt.

  Försök att undvika huvud positioner som orsakar yrselVar försiktig vid till exempel bilkörning, promenader, eller använda tung utrustningÄven korta episoder av yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel/" rel="nofollow">yrsel kan vara farlig.

  Förväntningar (prognos)

  Resultatet beror på orsaken.

  Komplikationer

  Ihållande, kan oförlöst svindel störa körning, arbete och livsstilDet kan också orsaka faller, vilket kan leda till många skador, bland annat höftfrakturer.

  Ringa din vårdgivare

  Ring för ett möte med din vårdgivare om svindel är ihållande eller besvärande.