Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

AB0-inkompatibilitetsreaktion

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av AB0-inkompatibilitetsreaktion

Definition

AB0-inkompatibilitet är en reaktion i immunförsvaret som uppstår om två olika och inte förenliga blodgrupper blandas.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

A, B och 0 (noll) är de tre stora blodgrupperna.

De är baserade på små ämnen (molekyler) på ytan av blodcellerna. Hos personer som har olika blodgrupp, fungerar dessa molekyler som immunförsvarsutlösare (antigener).

Varje person har en kombination av två av dessa ytmolekyler.

För typ O saknas molekylen.
De olika blodgrupperna är:

 • Typ A (AA eller AO molekyler)
 • Typ B (BB eller BO molekyler)
 • Typ AB
 • Typ O (noll)

Människor som har blodproteiner av en form (antikroppar) kommer att reagera mot andra blodgrupper när de utsätts för annan typ av blod vilket kan orsaka en reaktion. Detta är av betydelse när en patient behöver ta emot blod (blodtransfusion) eller vid organtransplantation. Då måste blodgruppen anpassas för att undvika en ABO-inkompatibilitetsreaktion.

Till exempel:

 • En patient med typ A-blod kommer att reagera mot typ B eller typ AB blod
 • En patient med typ B blod kommer att reagera mot typ A eller AB blod
 • En patient med typ O blod kommer att reagera mot typ A, typ B eller typ AB blod

Eftersom typ O saknar ytmolekyler, orsakar typ O blod inte en immunsvarsreaktion.

Det är därför typ O blodkroppar kan ges till patienter med alla blodgrupper. Personer med typ O blod kallas universalgivare. Däremot kan personer med typ O bara ta emot typ O blod.

Eftersom antikroppar finns i blodplasman, måste både blod- och plasmatransfusioner matchas för att undvika en immunreaktion.

Symptom

Följande är symptom på ABO-kompatibilitet vid blodgivning:

Tecken och tester

 • Bilirubin är hög
 • Komplett blodstatus (CBC) visar skadade röda blodkroppar, kan också visa mild anemi
 • Lab test av patientens och givarens blod visar att de inte är förenliga

Behandling

Behandling kan vara:

 • Medicin för att motverka allergiska reaktioner (antihistaminer)
 • Läkemedel för att behandla svullnad och allergier (steroider)
 • Ge vätska via en ven (intravenöst)
 • Läkemedel för att höja blodtrycket om det sjunker för lågt

Prognos

Detta kan vara ett mycket allvarligt problem som även kan resultera i dödsfall.

Med rätt behandling kan man dock återhämta sig helt.

Komplikationer

Ring din vårdgivare

Kontakta din vårdgivare om du nyligen har haft en blodtransfusion eller transplantation och du har ovanstående symptom.

Förebyggande

Noggrant test av givare och patients blodtyper innan transfusion eller transplantation förhindrar att detta problem uppstår.