Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Acetonf�rgiftning

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Acetonf�rgiftning

Definition

Aceton är en kemikalie som används i många hushållsprodukter. Den här artikeln behandlar förgiftning vid intagande av aceton-baserade produkter.

Detta är endast för information och inte för användning i behandlingen eller hanteringen av en faktisk giftexponering.

Alternativa namn

Dimethyl formaldehyd förgiftning, Dimethyl keton förgiftning, nagellacksborttagare förgiftning.

Giftig Råvara

aceton, Dimethyl formaldehyd, Dimethyl keton.

Finns i

 • nagellack remover
 • Vissa rengöringsmedel
 • Vissa lim, inklusive gummi cement
 • Vissa lack
< p>Obs: Den här listan är inte heltäckande.

.

Symptom

Behandling

Uppsök omedelbart medicinsk hjälp. Framkalla inte kräkning om inte ombedd att göra det genom giftinformationscentral eller hälso-och sjukvårdspersonal.

Innan du ringer sjukvården

Fastställ följande information:

 • patientens ålder, vikt och kondition
 • namnet på produkten (ingredienser och styrkor om känt)
 • Tidpunkt när det svalts
 • mängd som svalts

Kontakta giftinformationscentralen eller vid akuta besvär ring 112

vad som väntar på akuten

Om du tas in för vård kommer vårdgivare att mäta och övervaka patientens vitala tecken, inklusive temperatur, puls, andning och blodtryck. Symptom kommer att behandlas på lämpligt sätt. Patienten kan få:

 • Aktivt kol om patienten kommer direkt efter att ha svalt giftet
 • slang genom näsan till magsäcken för att tömma magen (ventrikelsköljning)
 • Syrgas, om det behövs

Prognos

om du av misstag intar små mängder aceton / nagellacksborttagning är det osannolikt att bestående skada uppstår hos en vuxen. Men även små mängder kan vara farliga för ditt barn, så det är viktigt att hålla detta och alla hushållskemikalier på ett säkert ställe.

Om personen överlever de kommande 48 timmarna, är chanserna för återhämtning mycket goda.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Alternativa namn
 3. Giftig Råvara
 4. Finns i
 5. Symptom
 6. Behandling
 7. Innan du ringer sjukvården
 8. Kontakta giftinformationscentralen eller vid akuta besvär ring 112
 9. vad som väntar på akuten
 10. Prognos

Sjukdom

Acetonf�rgiftning


På engelska

Acetone Poisoning


Symptom
Sjukdomskategori
  Relaterade sjukdomar