Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Ã…lderssynthet

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Ã…lderssynthet

Definition

Ã…lderssynthet (Presbyopi) är ett tillstånd där linsen i ögat förlorar sin förmåga att fokusera, vilket gör det svårt att se objekt på nära håll.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Tillståndet förekommer i samband med åldrande och blir värre med tiden. Fokuseringsförmågan i ögat beror på elasticiteten i linsen. Denna elasticitet förloras gradvis när människor åldras. Resultatet är en långsam minskning av ögats förmåga att fokusera på närliggande föremål.

Folk märker oftast av symptomen runt 45 års ålder, när de inser att de måste hålla läsmaterial längre bort för att fokusera på dem. Ã…lderssynthet är en naturlig del av åldrandet och påverkar alla i mer eller mindre grad.

Symptom

  • Minskad fokusförmåga på nära håll
  • Irriterade ögon
  • Huvudvärk

Tecken och tester

Vårdgivaren kommer att utföra en allmän ögonundersökning, och göra mätningar för att bestämma ett recept för glasögon eller kontaktlinser.

Tester kan omfatta följande:

  • Prövning av näthinnan
  • Refraktion test
  • Synskärpa

Behandling

Ã…lderssynthet kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. När förmågan att fokusera på nära håll försämras behöver styrkan ändras.

Runt 65 års ålder, har ögat förlorat det mesta av elasticiteten som behövs för att fokusera på nära håll. Det kommer dock fortfarande vara möjligt att läsa med rätt glasögon. Trots detta kan det vara nödvändigt att hålla läsmaterial längre bort, och du kan behöva större text och mer ljus för att kunna läsa.

Människor som inte behöver glasögon för avståndsseende kan ha nytta av halva glasögon eller läsglasögon.

Vid användning av kontaktlinser, väljer vissa människor att korrigera ena ögat för nära och ett öga för avståndsseende. Detta kallas "monovision" och eliminerar behovet av bifokala eller läsglasögon, men det kan påverka djupseendet. Det finns också nyare kontaktlinser som kan korrigera för både nära och distansseende med samma objektiv.

Nya kirurgiska ingrepp kan också erbjuda lösningar för dem som inte vill bära glasögon eller kontaktlinser.

Förväntningar (prognos)

Synskärpan kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.

Komplikationer

Om det inte åtgärdas kan synsvårighet som blir värre med tiden orsaka problem med bilkörning, livsstil eller arbete.

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare eller ögonläkare om du har ansträngda ögon eller det är svårare att fokusera på närliggande objekt.

Förebyggande

Det finns ingen bevisad förebyggande åtgärd för ålderssynthet.