Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Alkalos

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Alkalos

Definition

Alkalos är ett tillstånd som präglas av låga nivåer av koldioxid i blodet på grund av överdriven andning.

Alternativa namn

Alkalos - andningsorganen, respiratorisk alkalos.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Vanliga orsaker är:

Någon lungsjukdom som leder till andnöd kan också orsaka respiratorisk alkalos.

Symptom

Symptomen kan vara:

Tecken och tester

  • Arteriell blodgas (åtgärder halter av syre och koldioxid i blodet, i alkalos är nivån av koldioxid för låg)
  • Lungröntgen
  • Lungfunktions test

Behandling

Behandlingen syftar till att tillstånd som orsakar respiratorisk alkalos, att andas i en papperspåse - eller använda en mask som får dig att återandas koldioxid - hjälper ibland till att reducera symptomen.

Förväntningar (prognos)

Vad som kommer att hända beror på vilket villkor som orsakar respiratorisk alkalos.

Komplikationer

Kramper kan förekomma om alkalos är mycket svår. Detta är mycket sällsynt.

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du har några symptom på lungsjukdom, till exempel kronisk hosta eller andnöd.