Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Alkoholabstinens delirium

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Alkoholabstinens delirium

Definition

Delirium tremens är en allvarlig form av alkoholabstinens som innebär plötsliga och svåra psykiska eller neurologiska förändringar.

Alternativa namn

DT, alkoholabstinens - delirium tremens.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Delirium tremens kan uppträda efter en period av tung alkoholkonsumtion, speciellt när personen inte äter tillräckligt med mat.

Det kan också utlösas av skallskada, infektion eller sjukdom hos personer med en historia av tung alkoholkonsumtion.

Det är vanligast hos personer som har en historia av alkoholabstinens.

Det är särskilt vanligt hos dem som dricker motsvarande 4 - 5 liter vin eller 7 till 8 liter öl varje dag under flera månader. Delirium tremens drabbar också vanligen de som har haft en historia av stadigvarande alkoholkonsumtion eller alkoholism i mer än 10 år.

Symptom

Symptom som oftast inträffar inom 72 timmar efter den sista drinken, men kan inträffa upp till 7 - 10 dagar efter sista drinken.

Tecken kan inkludera:

 • Kraftiga svettningar
 • Ökad skrämmselreflex
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Problem med ögats muskelrörelser
 • Snabb hjärtfrekvens
 • Snabba muskelrörelser

Följande tester kan göras:

 • Chem-20
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Elektroencefalogram (EEG)
 • Toxikologiscreening

Behandling

Målen med behandlingen är att:

 • Rädda personens liv
 • Lindra symptom
 • Förebygga komplikationer

En sjukhusvistelse krävs.

Det vårdteam som har hand om patienten kommer regelbundet att kontrollera:

 • Blodkemin såsom elektrolytnivå
 • Kroppsvätskenivåer
 • Vitala parametrar(temperatur, puls, hastighet av andning, blodtryck)

Symptom som kramper och arytmier hjärta behandlas med följande läkemedel:

 • Antiepileptika såsom fenytoin och fenobarbital
 • Centralt dämpande såsom diazepam
 • Klonidin för att minska kardiovaskulära symptom och minska ångest
 • Lugnande medel

Patienten kan behöva sättas in i en lugnande tillstånd för en vecka eller mer innan tappningen är avslutad.

Bensodiazepinläkemedel såsom diazepam eller lorazepam används ofta. Dessa läkemedel hjälper även vid behandling av kramper, oro och darrningar.

Antipsykotiska läkemedel såsom haloperidol kan ibland vara nödvändiga hos personer med hallucinationer.

Långsiktig förebyggande behandling ska påbörjas efter det att patienten återhämtat sig från akuta symptom.

Detta kan innebära en "vit" period, där ingen alkohol är tillåten. Total och livslång avhållsamhet rekommenderas. Personen bör få behandling för alkoholism, inklusive:

 • Rådgivning
 • Stödgrupper (t.ex. Anonyma Alkoholister)

Patienten bör testas, och vid behov behandlas för andra medicinska problem förknippade med alkohol.

Sådana problem kan vara:

 • Alkoholhaltiga kardiomyopati
 • Alkoholrelaterad leversjukdom
 • Alkoholhaltiga neuropati
 • Blodproppssjukdomar
 • Wernicke-Korsakoff syndrom

Stödgrupper

För ytterligare resurser, sök grupper kring alkoholism stöd.

Prognos

Delirium tremens är allvarligt och kan vara livshotande.

Symptom som sömnlöshet, trötthet, och känslomässig instabilitet kan pågå under ett år eller mer.

Komplikationer

 • Hjärtarytmier, kan vara livshotande
 • Skada från fall under anfall
 • Skada sig själv eller andra på grund av mentala tillstånd (förvirring / delirium)
 • Anfall

Ring din vårdgivare

Gå till akuten eller ring 112 eller det lokala nödnumret om du har symptom.

Delirium tremens är ett akut tillstånd.

Förebyggande

Undvik eller minska användningen av alkohol.

Uppsök omedelbart medicinsk behandling för symptom på alkoholabstinens.

För mer information, se: Alkoholism.