Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Anpassningsstörning

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Anpassningsstörning

Definition

Anpassningsstörning är en onormal och överdriven reaktion på stress, såsom att börja skolan, gå ingenom en skilsmässa eller uppleva sorg.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Vuxna utvecklar ofta anpassningsstörning på grund av civilstånd eller ekonomiska problem.

Hos ungdomar är vanliga stressfaktorer bl.a.:

 • Familjekonflikt
 • Skolproblem
 • Sexualitetsfrågor

Andra faktorer för människor i alla åldrar är:

 • Död av en älskad
 • Allmänna livsförändringar
 • Oväntade katastrofer

Det finns inget sätt att förutsäga vilka människor som är drabbade av samma stress som riskerar att utveckla anpassningsstörning.

Finansiella villkor, socialt stöd, samt karriär-och fritidsaktiviteter kan påverka hur väl en person reagerar på stress. En persons känslighet för stress kan påverkas av faktorer som:

 • Copingstrategier
 • Intelligens
 • Flexibilitet
 • Genetiska faktorer
 • Social kompetens

Symptom

För en diagnos av anpassningsstörning, måste en persons symptom vara allvarliga nog för att påverka sitt arbete eller sociala liv.

Några av symptomen är:

Symptom på anpassningsstörning börjar vanligtvis inom 3 månader efter en stressfaktor, och varar oftast inte längre än 6 månader.

Tecken och tester

Följande kriterier måste uppfyllas för att fastställa en diagnos:

 • Symptomen följer klart efter en stressfaktor
 • Symptomen är svårare än förväntat
 • Det verkar inte finnas andra underliggande sjukdomar

Behandling

Det primära målet med behandlingen är att lindra symptom och hjälpa personen att återgå till en liknande nivå av funktion som innan den påfrestande händelsen inträffade.

Rekommenderade behandlingar inkluderar:

 • Beteendeterapi
 • Individuell psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Självhjälpsgrupper

När läkemedel används, är de oftast vid sidan av andra former av behandling.

Prognos

Anpassningsstörning brukar kunna förbättras snabbt utan några kvarstående symptom.

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med din vårdgivare om du utvecklar symptom på anpassningsstörning.

Förebyggande

Det finns ingen känd sätt att förhindra denna sjukdom.

Starkt stöd från vänner och familj kan hjälpa.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 3. Symptom
 4. Tecken och tester
 5. Behandling
 6. Prognos
 7. Ring din vårdgivare
 8. Förebyggande

Sjukdom

Anpassningsstörning


På engelska

Adjustment Disorder


Symptom
Sjukdomskategori
  Relaterade sjukdomar