Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Artrit (Bakteriell - Septisk artrit)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Artrit (Bakteriell - Septisk artrit)

Definition

Septisk artrit eller varig ledinfektion innebär att kroppens leder har blivit infekterade av bakterier. Oftast är det de stora lederna, exempelvis höftleden eller knäleden, som blir infekterade.

Alternativa namn

Bakteriell artrit, varig ledinfektion, septisk artrit, kronisk septisk artrit.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Septisk artrit utvecklas när bakterier sprids via blodet till en led.

Det kan också uppstå när leden är direkt infekterade med bakterier av en skada eller efter operation. De vanligaste platserna för denna typ av infektion är i knä och höft.

De flesta fall av akut septisk artrit orsakas av organismer såsom stafylokocker eller streptokocker.

Kronisk septisk artrit (vilket är mindre vanligt) orsakas av organismer såsom Mycobacterium tuberculosis och Candida albicans.

Följande ökar risken för septisk artrit:

 • Konstgjorda ledimplantat
 • Bakterieinfektion någon annanstans i kroppen
 • Kronisk sjukdom eller sjukdom (t.ex. diabetes, reumatoid artrit, och sickle cell anemi)
 • Intravenös (IV) injicering av droger
 • Mediciner som hämmar ditt immunförsvar
 • Ledtrauma
 • Ledartroskopi eller annan operation

Septisk artrit kan ses i alla åldrar.

Hos barn förekommer det oftast hos dem som är yngre än 3 år. Höften är en frekvent platsen för infektion hos spädbarn.

Septisk artrit är ovanligt från 3 år till tonåren.

Barn med septisk artrit är mer benägna än vuxna att vara infekterade med grupp B-streptokocker eller Haemophilus influenzae

Symptom

Symptom visar sig vanligen snabbt, med ledsvullnad, intensiv ledvärk och låg feber.

Symptom hos nyfödda eller spädbarn:

 • Gråter när infekterade leder flyttas (exempel: blöjbyte orsakar gråt om höftleden är infekterad)
 • Irritabilitet
 • Feber
 • Det går inte att flytta lem med smittad led (pseudoparalysis)

Symptom hos barn och vuxna:

 • Oförmåga att röra extremiteten med smittad led (pseudoparalysis)
 • Intensiv ledsmärta
 • Ledsvullnad
 • Gemensam rodnad
 • Låg feber

frossa//" rel="nofollow">frossa/" rel="nofollow">Frossa kan förekomma, men är ovanligt.

Tecken och tester

 • Blododling
 • Ledvätskeanalys och kultur
 • Röntgen av drabbade leden

Behandling

Antibiotika används för att behandla infektionen.

Vila, immobilisering, kyla och komprimering kan hjälpa till att lindra smärta.

Att utföra övningar för den drabbade leden hjälper återhämtningsprocessen.

Om ledvätska ansamlas i leden som en följd av infektionen, kan ofta aspiration av vätska genom att föra in en nål i leden behövas.

Svåra fall kan behöva operation för att dränera de infekterade lederna.

Prognos

Prognosen är god vid snabb behandling med antibiotika.

Om behandlingen fördröjs, kan permanent ledskada följa.

Komplikationer

 • Gemensam degeneration (artrit)

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du eller ditt barn utvecklar symptom på septisk artrit.

Förebyggande

Förebyggande (profylaktiskt) antibiotika kan vara till hjälp för personer med hög risk.