Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Blåmärken

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Blåmärken

Alternativa namn

Kontusion, Hematom.

Definition

Ett blåmärke uppstår när små blodkärl går sönder och innehållet läcker ut i den mjuka vävnaden under huden. Det leder till en blå, lila eller röd missfärgning av huden.

Överväganden

Det finns tre typer av blåmärken:

 • Subkutan - under huden
 • Intramuskulär - mitt på en underliggande muskel
 • Periost - benblåmärke
 • Blåmärken kan vara från dagar till månader, medn ben blåmärken är den mest allvarliga och smärtsamma.

  Orsaker

  Blåmärken orsakas ofta av fall, idrottsskador, bilolyckor, eller slag.

  Om du tar ett blodförtunnande medel, som acetylsalicylsyra eller warfarin (Waran), kommer du sannolikt att få blåmärken lättare.

  Symptom

  De huvudsakliga symptomen är smärta, svullnad och missfärgning av huden.

  Ett blåmärke börjar som en röd färg som kan vara mycket smärtsamt att röra. Det är ofta svårt att använda de muskler som har blåmärken. Till exempel gör ett djupt blåmärke på låret ont när man går eller på annat sätt belastar benet.

  Så småningom ändras blåmärket till en blåaktig färg, sedan grön-gult, och slutligen återgår till normal hudfärg allteftersom det läker.

  Undvik

  • Försök INTE att dränera blåmärke med en nål
 • Fortsätt INTE att belasta smärtsama, blåmärken på kroppen
 • Ignorera inte smärta eller svullnad
 • Ring genast för akut medicinsk hjälp om

  Ring din läkare omedelbart om du känner ett extremt tryck i ett blåmärke på någon del av kroppen, särskilt om området är stort eller mycket smärtsamt.

  Detta kan bero på ett tillstånd som kallas "compartmentsyndrom" Ökat tryck på den mjuka vävnader och strukturer under huden kan minska utbudet av vitalt blod och syre till vävnadern. Detta är potentiellt livshotande och du bör få akut vård omgående.

  Ring Också din läkare om:

  • Du får blåmärken spontant utan någon skada, fall eller annan orsak
 • Det finns tecken på infektion runt det blåslagna området inklusive stråk av rodnad, eller du får feber
 • Första hjälpen

 • Placera is på blåmärket för att hjälpa det att läka snabbare och för att minska svullnad
 • Lägg isen i en handduk - Pacera inte is direkt på huden. Låt isen ligga på upp till 15 minuter per timme
 • Håll blåslaget område ovanför hjärtat, om praktiskt möjligt
 • Detta hjälper till att hålla blodet borta från den blåslagna vävnaden
 • Försök att vila en blåslagen kroppsdel genom att inte överanstränga musklerna i det området
 • Om det behövs, ta paracetamol (Tylenol) för att minska smärta
 • I sällsynta fall av "compartmentsyndrom," måste operation ibland utföras för att lindra det extremt uppbyggda trycket.

  Förebyggande

  Eftersom blåmärken oftast är en direkt följd av en skada, följ följande viktiga säkerhetsföreskrifter:

  • Var försiktig och lär barn att vara försiktiga
  Till exempel, var försiktig när du klättrar på stegar eller andra föremål.
 • Använda säkerhetsbälte i motorfordon
 • Använd lämplig sportutrustning i fotboll och hockey etc.