Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Bronkopneumoni

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Bronkopneumoni

Definition

Bronkopneumoni eller lunginflammation är en sjukdom i lungorna som leder till inflammation i lungan.

Lunginflammation är en infektion i lungorna som kan orsakas av nästan alla typer av organismer känt för att orsaka infektioner hos människa.

Dessa inkluderar bakterier, amöbor, virus, svampar och parasiter.

Samhällsförvärvad lunginflammation avser lunginflammation hos personer som inte nyligen varit på sjukhuset eller annan vårdinrättning (sjukhem, rehabiliteringsanläggning etc.)

Alternativa namn

Samhällsförvärvad pneumoni, lunginflammation

Orsaker

Antalet organismer som kan orsaka lunginflammation är mycket stort och omfattar nästan varje klass av infektiösa organismer: virus, bakterier, bakterie-liknande organismer, svampar och parasiter (inklusive vissa maskar).

Olika organismer angriper normalt olika åldersgrupper. Dessutom kan vissa förutsättningar hos en enskild medföra en större risk för infektion med vissa typer av organismer:

 • Virus orsakar majoriteten av pneumonier hos unga barn (särskilt RS-virus, parainfluensa- och influensavirus och adenovirus)
 • Vuxna infekteras oftare med bakterier (t.ex. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, och Staphylococcus aureus)
 • Lunginflammation hos äldre barn och unga vuxna är ofta orsakade av bakterie-liknande Mycoplasma pneumoniae
 • Pneumocystis carinii är en vanlig orsak till lunginflammation hos patienter med immunproblem, till exempel patienter som behandlas med cellgifter mot cancer eller patienter med AIDS
 • Klassiskt betraktas den som en parasit men den verkar ha nära släktskap till svampar.
 • Människor som kommer i kontakt med fågelspillning, till exempel arbetar med fjäderfä, riskerar att drabbas av lunginflammation som orsakas av skadegöraren Chlamydia psittaci
 • Ett mycket stort och allvarligt utbrott av lunginflammation inträffade i USA 1976, när många personer som skulle delta på "American Legion convention" smittades av en tidigare okänd organism
 • Den fick namnet Legionella pneumophila och orsakar det som nu kallas "legionärssjukan". Organismen spårades till luftkonditioneringsaggregatet i konventets hotell.

  Symptom

  Lunginflammation kan misstänkas hos någon som har feber, hosta, ont i bröstet, andnöd och ökad andningsfrekvens (ökat antal andetag per minut)

  Feber med frossa/" rel="nofollow">frossa är också ett symptom. Många patienter hostar upp klumpar av slem. Dessa sekret produceras i alveolerna under en infektion eller andra inflammatoriska tillstånd. Lunginflammation kan också resultera i vanliga tecken på syrebrist, inklusive blå läppar (cyanos).

  De invaderande organismerna provocerar fram ett alltför starkt immunsvar i lungorna.

  Med andra ord, immunförsvaret som ska hjälpa till att bekämpa infektionen, reagerar så kraftigt att det skadar lungorna och gör dem mer mottagliga för infektioner. De små blodkärlen i lungorna (kapillärerna) blir otäta och proteinrik vätska tränger in i alveolerna. Detta resulterar i mindre syre-koldioxid utbyte. Patienten andas snabbare och snabbare, i ett försök att få in mer syre och andas ut mer koldioxid.

  Slemproduktionen ökar och läckande kapillärer kan göra att man hostar slem med blod.

  Slem medför ytterligare minskad effektivitet i gasutbytet i lungan. Alveolerna fylls också igen med vätska och skräp från det stora antalet vita blodkroppar som produceras för att bekämpa infektionen.

  Konsolidering, en funktion av bakteriell lunginflammation, uppstår när alveolerna, som normalt är ihåliga luftutrymmen i lungan, i stället blir fasta, på grund av mängden vätska och skräp.

  Viral pneumonier och mykoplasmapneumonier resulterar inte i konsolidering.

  Dessa typer av lunginflammation infekterar främst väggarna i alveolerna och lungans parenkym.

  Funktion hos andningsorganen

  Andningsorganens huvudsakliga uppgift är att ta upp syrgas.

  Inhalerad luft (den luft som tas in när en person andas) innehåller syre, och färdas ner i andningsvägarna till alveolerna. Syret flyttar från alveolerna till blodet och transporteras ut i hela kroppen med de röda blodkropparna. Syret i inandningsluften byts ut i alveolerna mot koldioxid. Luften du andas ut innehåller därmed koldioxid som lämnar alveolerna under utandningen.

  Andningsorganens försvar

  Den friska lungan är steril.

  Det finns normalt inga bakterier eller virus där (till skillnad från de övre luftvägarna och delar av mag-tarmkanalen, där bakterier bor även hos friska). Det finns flera skydd på vägen ner till lungorna för att hålla patogener borta.

  Den första försvarslinjen innefattar håret i näsborrarna, som fungerar som ett filter för större partiklar.

  Struplocket är ett lock som ska förhindra mat och andra svalda ämnen från att komma in i struphuvudet och sedan luftstrupen. Nysningar och hosta, bidrar till att rensa sådana irriterande ämnen från luftvägarna.

  Slem som produceras av andningsorganen bidrar också till att stoppa damm och smittsamma organismer.

  Små hårliknande utskott (cilier) kantar luftvägarna och flyttar hela tiden skräp fångat av slemet uppåt och ut ur luftvägarna.

  Celler som kantar luftvägarna producerar flera typer av immunämnen som skyddar mot olika organismer.

  Andra celler (som kallas makrofager) längs luftvägarna äter upp invaderande organismer.

  När en individ möter ett stort antal organismer på en gång, kan det vanliga försvaret bli överväldigat. Infektion kan ske antingen genom att man andas in förorenade droppar, eller genom aspiration av organismer som lever i övre luftvägarna.

  Tillstånd som leder till lunginflammation.

  Förutom exponering för tillräckliga mängder organismer som orsakar infektionen, är det vissa förhållanden som leder till större risk att bli sjuk i lunginflammation. Till exempel finns det vissa ärftliga defekter. Defekta flimmerhår som resulterar i mindre effektivt skydd. Cigarettrök som inandas av rökare eller passiv rökning stör signifikant ciliernas funktion, samt hämmar makrofagfunktionen.

  Stroke, kramper, alkohol och olika droger påverkar funktionen hos struplocket.

  Ett svagt struplock leder till att främmande ämnen kan komma ner i luftrören vid förtäring.

  Virus kan störa den ciliära funktionen, att låta sig eller andra inkräktande mikroorganism (t.ex. bakterier) få tillgång till de nedre luftvägarna.

  Ett av de viktigaste virusen är HIV (humant immunbristvirus), det orsakande viruset bakom AIDS (förvärvat immunbrist syndrom). Detta virus har lett till en enorm ökning av incidensen av lunginflammation. Eftersom AIDS leder till ett allmänt försämrat immunförsvar, är en patient med AIDS mottaglig för alla typer av lunginflammation. Detta omfattar även vissa tidigare sällsynta parasitiska typer som inte skulle kunna orsaka sjukdom hos en person som har ett normalt immunförsvar.

  Ã…ldringar har en mindre effektiv sekrettransport i luftrören och även förändringar i immunsystemet.

  Detta medför att denna åldersgrupp löper större risk för utveckling av lunginflammation.

  Olika kroniska sjukdomar predisponerar en person för infektion och lunginflammation.

  Dessa inkluderar astma, cystisk fibros, och neuromuskulär sjukdomar som kan störa tätningen av epiglottis. Esofagusstörningar kan resultera i att maginnehållet passerar uppåt i matstrupen. Detta ökar risken för aspiration ned i lungorna av maginnehållet. Diabetes, sicklecellanemi, lymfom, leukemi, och emfysem predisponerar också en person för lunginflammation.

  Genetiska faktorer verkar också vara inblandade i känsligheten för lunginflammation.

  Vissa förändringar i DNA tycks påverka vissa patienters risk att utveckla sådana komplikationer av lunginflammation som septisk chock.

  Lunginflammation är också en av de mest frekventa infektiösa komplikationer av alla typer av kirurgi.

  Många läkemedel som används under och efter operation kan öka risken för aspiration, ge en försämrad hostreflex etc. vilket ökar risken för lunginflammation.

  Dessutom kan användning av mekaniska ventilatorer som hjälper patienter att andas efter operation öka deras risk att utveckla lunginflammation.

  Strålbehandling mot bröstcancer ökar risken för lunginflammation hos vissa patienter genom att försvaga lungvävnaden.

  Anatomi i lungan

  För att bättre förstå lunginflammation är det viktigt att förstå de grundläggande anatomiska funktionerna i andningsorganen.

  De mänskliga andningsorganen börjar vid näsa och mun där luft andas in och ut. Luftröret som sträcker sig från näsan kallas för nasofarynx. Röret som transporterar luften som andas in genom munnen kallas orofarynx. Till nasofarynx och orofarynx ansluter struphuvudet, Larynx. Struphuvudet skyddas av en lucka som kallas struplocket. Struplocket förhindrar ämnen som har svalts från att komma ner i luftstrupen och vidare mot lungorna.

  Luftstrupen delar sig i två trädgrenar, höger och vänster luftrör. Var och en av dessa grenar ut i flera mindre luftrör och förgrenas genom vävnaden i lungorna. Varje luftrör delas upp i rör med mindre och mindre diameter, bronkiolerna och mynnar ut i alveolerna, luftblåsor i lungorna, där syre- och koldioxidutbytet äger rum.

  Vävnaden i lungorna som bara tjänar en stödjande roll för luftrören, bronkiolerna och alveolerna kallas lungparenkym.

  Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

  Svår akut respiratorisk sjukdom eller sars, är en smittsam och potentiellt dödlig sjukdom som först dök upp i flera länder år 2003

  Senare samma månad började CDC att arbeta med Världshälsoorganisationen (WHO) för att undersöka orsaken till sars och att utarbeta riktlinjer för infektionskontroll.

  De tidiga symptomen på SARS inkluderar en hög feber med frossa,/" rel="nofollow">frossa, huvudvärk, muskelkramper och svaghet.

  Denna tidiga fas följs av luftvägssymptom, vanligen torr hosta och svårigheter att andas. Dödligheten av SARS tros vara cirka 3%

  Behandling mot SARS inkluderar antibiotika kända för att vara effektiva mot bakteriell lunginflammation, ribavirin och andra antivirala läkemedel samt steroider.

  Diagnos

  För det mesta är diagnos baserad på patientens rapport av symptom, i kombination med undersökning av bröstet.

  Stetoskop kommer att avslöja onormala ljud. Knackningar på patientens rygg (som hos friska ger ett resonant ljud tack vare luftfyllda alveolerna) kan i stället ge en matt duns om alveolerna fyllts med vätska och skräp.

  Laboratoriediagnos kan göras av vissa bakteriella pneumonier genom färgning med speciella kemikalier och titta på den under ett mikroskop.

  Identifiering av den specifika typen av bakterier kan kräva odling.

  Röntgenundersökning av bröstet kan avslöja vissa onormala förändringar i samband med lunginflammation.

  Lokaliserade skuggor döljer områden i lungan som kan tyda på en bakteriell lunginflammation, medan randiga eller fläckvisa förändringar i röntgenbilden kan tyda på virus eller mykoplasma lunginflammation. Dessa förändringar syns på röntgen, men är kända för att eftersläpa en del i tid jämfört med patientens faktiska symptom.

  Behandling

  Lunginflammation är ett potentiellt allvarligt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård.

  Patienterna ska kontakta sin läkare för omedelbar diagnos och behandling. Alternativ behandling såsom nutritionsstöd kan dock bidra till att lindra vissa av symptomen i samband med lunginflammation och stärka kroppens immunförsvar.

  Kost och näring

  Följande näringsmässiga förändringar rekommenderas:

  • Undvik alla potentiellt allergiframkallande livsmedel. Man kan identifera allergiframkallande livsmedel med en elimineringsdiet
 • Minska intaget av socker och förädlade livsmedel
 • Vila mycket
 • Få mycket vätska för att förhindra uttorkning och hjälpa till att lossa slem
 • Kosttillskott såsom vitamin C, bioflavonoider, vitamin A, betakaroten och zink kan hjälpa
 • Naturläkemedel

  Receptfria naturmedel kan hjälpa till att rensa lungorna från slem och påskynda återhämtningen.

  Antimikrobiella örter som stimulerar immunsystemet, kan tas vid lättare besvär och som komplement till annan behandling vid svårare besvär.

  Annan behandling

  Andra behandlingar, till exempel yoga, andningshjälp, rörelse meditation och avslappning kan vara till hjälp.

  Allopatisk behandling

  Innan upptäckten av penicillin, var följden av bakteriell lunginflammation nästan alltid döden.

  Idag, är antibiotika mycket effektiva mot bakteriella orsaker till lunginflammation. Erytromycin och tetracyklin förbättrar återhämtningstiden för symptom av mykoplasma lunginflammation. De kan dock inte utrota organismerna. Amantadin och aciklovir kan vara till hjälp mot vissa virusinfektionspneumonier.

  En nyare antibiotika som heter linezolid (Zyvoxid) används för att behandla penicillin-resistenta organismer som orsakar lunginflammation.

  Linezolid är den första i en ny serie antibiotika som kallas oxazolidinones. En annan ny medicin som är känd som ertapenem (INVANZ) rapporteras vara effektiv vid behandling av bakteriell pneumoni.

  Förväntade resultat

  Ã…terhämtningsgraden varierar beroende på typ av organism som orsakar infektionen.

  Ã…terhämtning efter lunginflammation med Mycoplasma pneumoniae är nästan 100%. Staphylococcus pneumoniae har en dödlighet på 30-40%. Likaså infektioner med ett antal gramnegativa bakterier (som de i mag-tarmkanalen som kan orsaka infektion efter aspiration) har en hög dödlighet på 25-50%. Streptococcus pneumoniae, den vanligaste organism som orsakar lunginflammation, ger en dödlighet på cirka 5%. Personer med andra kroniska sjukdomar (inklusive levercirros, hjärtsvikt, individer utan en fungerande mjälte, och personer som har andra sjukdomar som leder till ett försvagat immunsystem) t.ex. patienter med autoimmuna sjukdomar, olika typer av cancer, transplanterade patienter och AIDS-patienter upplever också ofta komplikationer.

  Förebyggande

  Eftersom många bakteriella pneumonier förekomma hos patienter som först infekterats med influensavirus, kan årlig vaccination mot influensa minska risken för lunginflammation hos äldre och hos personer med kroniska sjukdomar som astma, cystisk fibros, diabetes, njursjukdom och cancer.

  Att bibehålla en hälsosam kost som innehåller vitamin C och B vitaminer kommer att hjälpa förebyggande.

  Andra sätt att minska risken att drabbas av lunginflammation är att motionera regelbundet och minska stress.

  Vaccin mot Streptococcus pneumoniae minskar risken och bör även ges till patienter med kroniska sjukdomar.

  Patienter som har försvagat immunförsvar löper större risk att drabbas av infektion med Pneumocystis carinii.

  De kan ha nytta av medicinen Trimetoprim sulfa eller att inandas pentamidin för att undvika Pneumocystis-pneumoni.