Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Candidainfektion

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Candidainfektion

Definition

Candidainfektion (Kandidainfektion) eller Kutan candidiasis är infektion i huden med candida svamp.

Alternativa namn

Hudsvampsinfektion, Hudinfektion - svamp, Svampinfektion - huden, infektion - jäst, svampinfektion - hud, intertriginös candidiasis, kutan candidiasis, Kandidainfektion.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Kroppen är normalt värd för en mängd olika mikroorganismer, vilket inbegripet bakterier och svampar.

Några av dessa är till nytta för kroppen, vissa gör varken skada eller nytta, och vissa kan orsaka skadliga infektioner.

Svampinfektioner orsakas av svampar som lever på hår, naglar, och det yttersta lagret hud.

De inkluderar mögel-liknande svamp (dermatofyter, som orsakar tinea infektioner) och jästliknande svampar (såsom Candida)

I kutan candidiasis, är huden infekterad med Candida svampar.

Det är ganska vanligt. Infektion kan innefatta nästan all hud på kroppen, men oftast förekommer det i varma, fuktiga, veckade områden såsom armhålor och ljumskar. Svampen som oftast orsakar kandidainfektion i huden är Candida albicans.

Kandida är också den vanligaste orsaken till blöjeksem hos spädbarn.

Svampen drar nytta av de varma, fuktiga förhållanden inne i blöjan. Candida-infektion är särskilt vanligt hos personer med diabetes och hos personer som är överviktiga. Antibiotika och orala preventivmedel (p-piller) ökar risken för kutan candidiasis. Candida kan också orsaka infektioner i naglar (onychomycosis) och vid mungiporna (vinkel keilit)

Muntorsk, en form av candida infektion i munens slemhinnor är vanligtvis förknippat med intag av antibiotika.

Det kan också vara ett tecken på HIV-infektion eller andra immunbristsjukdomar när det inträffar hos vuxna. Kandidainfektioner är vanligtvis inte smittsamt, men i vissa fall kan immunsupprimerade personer få en infektion vid kontakt med smittad.

Kandida är också den vanligaste orsaken till vaginal svampinfektion, som är mycket vanliga och förknippas ofta med antibiotikaanvändning.

Symptom

 • Klåda (kan vara intensiv)
 • Hudförändringar eller utslag
  • Infektion i hårsäckar (follikulit) kan se ut som finnar
  • Symptom på muntorsk kan vara vit beläggning på tungan
  • Rodnande utslag på hudveck, könsorgan, bål, skinkor, under brösten eller på andra hudområden
  • Macule eller papule
  • Kan ha satellitskador (mindre skador bredvid större drabbade områden)
  • Hudrodnad eller inflammation

Tecken och tester

En diagnos av kutan candidiasis bygger huvudsakligen på hudens utseende, särskilt när det finns riskfaktorer.

Hudavskrap kan avslöja vilken jästtyp det är, vanligen candida.

Behandling

Allmän hygien är avgörande för behandling av kutana candidiasis.

Håll huden torr och exponerad för luft. Viktminskning kan eliminera problemet hos överviktiga människor, och god sockerkontroll hos diabetiker kan också vara till hjälp.

Svampdödande läkemedel kan användas för att behandla infektioner i hud, mun, eller vagina.

Oral antimykotisk behandlingen kan vara nödvändig för follikulit eller allvarliga infektioner av kandida som innefattar mun, svalg, eller vagina.

Prognos

Kutan candidiasis är oftast behandlingsbar.

Upprepade infektioner är vanliga.

Komplikationer

 • Infektion av naglar kan orsaka att naglarna blir egendomligt formade och kan orsaka infektion runt nageln
 • återkommande episoder av Candida hudinfektion
 • Utbredd candidainfektion kan förekomma vid nedsatt immunförsvar

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med din vårdgivare om du utvecklar symptom på kutan candidiasis.

Förebyggande

God allmän hälsa och hygien bidrar till att förhindra candidainfektioner.

Håll huden ren och torr. Puder kan bidra till att förebygga svampinfektioner hos människor som är mottagliga för dem. Viktminskning och god sockerkontroll hos diabetiker kan bidra till att förebygga dessa infektioner.