Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Dermatomyosit

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Dermatomyosit

Definition

Dermatomyosit är en muskelsjukdom som kännetecknas av inflammation och hudutslag./" rel="nofollow">hudutslag.

Det är en typ av inflammatorisk myopati.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Orsaken till dermatomyosit är okänd.

Experter tror att det kan bero på en virusinfektion i musklerna eller ett problem med kroppens immunsystem.

Vem som helst kan utveckla dermatomyosit, men det uppstår oftast hos barn 5 - 15 år och vuxna i åldern 40 till 60

Kvinnor utvecklar detta tillstånd oftare än män.

Polymyosit är ett liknande tillstånd, men symptomen uppträder utan hudutslag./" rel="nofollow">hudutslag.

Symptom

Muskelsvagheten kan uppträda plötsligt eller utvecklas långsamt under veckor eller månader.

Du kan ha svårt att höja armarna över huvudet, resa dig upp från sittande ställning, och gå i trappor.

Utslagen kan visas över ansiktet, knogar, hals, axlar, övre delen av bröstkorgen och ryggen.

Tecken och tester

Läkaren kommer att utföra en fysisk undersökning.

Tester kan omfatta följande:

  • Blodtest för att kontrollera halten av kreatinfosfokinas och aldolase
  • EKG
  • Elektromyografi
  • Magnetisk resonanstomografi (MRT)
  • Muskelbiopsi

Behandling

Sjukdomen behandlas med antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider och läkemedel som hämmar immunsystemet.

När din muskelstyrka blir bättre, kan din läkare be dig att sakta minska dosen.

Dock måste de flesta människor med detta tillstånd ta ett läkemedel som kallas prednison på obestämd tid.

Om tillståndet är förenat med en tumör, kan muskelsvaghet och hudutslag/" rel="nofollow">hudutslag förbättras när tumören tas bort.

Prognos

Vissa människor kan återhämta sig och symptomen försvinner helt.

Läkare har rapporterat flera sådana fall, särskilt hos barn.

Hos vuxna kan dödsfall förekomma på grund av svår och långvarig muskelsvaghet, undernäring, lunginflammation, eller lungsvikt.

De viktigaste dödsorsakerna är cancer (malign) och lungsjukdomar.

Komplikationer

  • Akut njursvikt
  • Cancer (malign)
  • Inflammation i hjärtat
  • Ledvärk
  • Lungsjukdom

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med din vårdgivare om du har muskelsvaghet eller andra symptom på detta tillstånd.