Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Difteri (Äkta krupp)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Difteri (Äkta krupp)

Definition

Difteri är en akut infektionssjukdom som orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Difteri sprids genom hostningar eller nysningar av en smittad person eller någon som bär bakterier men inte har några symptom.

Difteri kan också spridas via smittade föremål eller mat (t.ex. förorenad mjölk)

Bakterierna infekterar vanligen näsa och svalg.

Halsinfektionen orsakar ett grå-svart, fiberliknande slem, vilket kan blockera luftvägarna. I vissa fall kan difteri infektera först huden och ge hudskador.

När smittade, farliga ämnen som kallas toxiner, produceras av bakterier, kan de spridas via blodet till andra organ, till exempel hjärtat, och orsaka stora skador.

På grund av omfattande och rutinmässig barndomsvaccination mot difteri är sjukdomen nu sällsynt i många delar av världen.

Riskfaktorer är trånga miljöer, dålig hygien och brist på immunisering.

Alternativa namn

äkta krupp, stryparsjukan.

Symptom

Symptom uppträder vanligtvis 2 till 5 dagar efter du har kommit i kontakt med bakterien.

Obs: Det behöver inte finnas några symptom.

Tecken och tester

Vårdgivaren kommer att utföra en fysisk undersökning och titta i munnen.

Detta kan avslöja en gråsvart slemhinneförtjockning i halsen, förstorade lymfkörtlar, och svullnad av hals eller struphuvud.

Tester som används omfattar:

  • Gramfärgning eller svalg kultur att identifiera Corynebacterium diphtheriae
  • Elektrokardiogram (EKG)

Behandling

Om vårdgivaren anser att du har difteri, ska behandlingen inledas omedelbart, även innan testresultat.

Difteri antitoxin ges som en spruta i en muskel eller genom en IV (intravenös infart)

Infektionen behandlas sedan med antibiotika, såsom penicillin och erytromycin.

Personer med difteri kan behöva stanna på sjukhuset medan antitoxin tas emot.

Andra behandlingar kan vara:

  • Vätskor IV
  • Syrgas
  • Sängliggande
  • Hjärtövervakning
  • Införande av en andningsslang
  • Korrigering av luftvägarnas blockering

Alla som har kommit i kontakt med den smittade personen bör få en vaccination mot difteri.

Skyddande immunitet varar bara 10 år från tiden för vaccination, så det är viktigt för vuxna att få en boosterdos av stelkramp-difteri (Td) vaccin var 10:e år.

De utan symptom som bär difteri bör behandlas med antibiotika.

Prognos

Difteri kan vara lätt eller svår.

Vissa människor kanske inte har symptom. Hos andra kan sjukdomen långsamt förvärras.

Dödligheten är 10%

Ã…terhämtning från sjukdomen är långsam.

Komplikationer

Den vanligaste komplikationen är inflammation i hjärtmuskeln (myokardit)

Nervsystemet är också ofta och hårt drabbade, vilket kan leda till tillfällig förlamning.

Denna difteritoxin kan också skada njurarna.

Ring din vårdgivare

Kontakta din läkare om du har kommit i kontakt med en person som har difteri.

Kom ihåg att difteri är en ovanlig sjukdom.

Difteri är också en rapporteringsskyldig sjukdom.

Förebyggande

Barndomsvaccinationer mot difteri och uppföljande vaccinering var 10:e år förhindrar sjukdomen.