Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

EHEC (E coli enterit)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av EHEC (E coli enterit)

Definition

E coli enterit är inflammation i tunntarmen från Escherichia coli (E coli) bakterier. Det är den vanligaste orsaken till turistdiarré

Alternativa namn

Turistdiarré - E coli, Matförgiftning - E coli, E coli diarré, Hamburger sjukdom, EHEC.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

E-coli enterit är en typ av bakterie gastroenterit.

Vissa typer av E coli infektion förekommer med hemolytiskt uremiskt syndrom.

Riskfaktorer är:

 • Dricka obehandlat eller förorenat vatten
 • Äta osanitär föda
 • Tidigare familjesjukdom med E coli
 • Tidigare familjesjukdom med kräkningar eller diarré
 • Resa till platser som har orent dricksvatten
 • Symptom

  Symptom uppstår när E coli-bakterier kommer in i tarmen. Tiden mellan smitta och symptom är vanligtvis 24 - 72 timmar. Symptom kan vara:

  Tecken och tester

  Vårdgivaren kommer att utföra en fysisk undersökning.

  En avföringskultur kan göras för att kontrollera för sjukdomsframkallande E-coli.

  Behandling

  Sjukdomen försvinner vanligtvis på egen hand efter 1 - 3 dagar, och ingen behandling krävs.

  Det är inte rekomenderat att ta mediciner mot diarré eftersom det kan bromsa bakterierna från att lämna mag-tarmkanalen.

  Du kan behöva elektrolytlösningar om du är uttorkad.

  Personer med diarré (särskilt små barn) som inte kan dricka vätska på grund av illamående kan behöva medicinsk vård och intravenös vätsketillförsel.

  Om du tar diuretika och utvecklar diarré, kan du behöva sluta ta vätskedrivande under den akuta fasen.

  Sluta inte ta någon medicin utan råd från din vårdgivare.

  Undvik mejeriprodukter.

  De kan göra diarré värre på grund av tillfällig laktosintolerans som kan uppstå

  Prognos

  Sjukdomen går oftast bort inom ett par dagar, utan behandling.

  Ett litet antal patienter kan behöva läggas in på sjukhuset om de blir mycket uttorkade eller de utvecklar hemolytiskt uremiskt syndrom.

  Komplikationer

  • Dehydrering
  • Långvarig diarré
  • Tillfällig laktosintolerans efteråt (Blir oftast bättre efter 1 - 2 veckor eller mindre)

  Ring din vårdgivare

  Ring för ett möte med din vårdgivare om:

  • Du är oförmögen att hålla kvar vätskor
  • Diarré går inte bort på 3 - 4 dagar
  • Du ser blod i avföringen
  • Du utvecklar symptom på uttorkning
  • Symptomen försämras eller inte förbättras med behandling
  • Du utvecklar nya symptom

  Förebyggande

  Noggrann handtvätt kan vara till hjälp.

  Drick inte obehandlat eller potentiellt förorenad mat eller vatten. Att alltid koka kött vid tillräckligt höga temperaturer för att döda bakterierna är bra.