Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Enterit (Tarminflammation)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Enterit (Tarminflammation)

Definition

Enterit är inflammation i tunntarmen.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Enterit orsakas oftast av att äta eller dricka ämnen som är förorenade av bakterier eller virus.

Bakterierna kan bosätta sig i tunntarmen och orsaka inflammation och svullnad, vilket kan leda till magsmärtor, kramper, diarré, feber och dehydrering.

Enterit kan även orsakas av:

 • En autoimmun tillstånd såsom Crohns sjukdom
 • Vissa läkemedel, därbland ibuprofen, naproxen och natrium
 • Skador från strålbehandling

Inflammationen kan också förekomma i magen (gastrit) och tjocktarmen (kolit)

Riskfaktorer inkluderar nylig familjesjukdom med tarmsymptom, nyligen resa till platser med förorenat vatten, eller annan exponering för obehandlat eller förorenat vatten.

Typer av enterit inkluderar:

 • Bakteriell gastroenterit
 • Infektionen
 • E coli enterit
 • Matförgiftning
 • Strålningsenterit
 • Salmonella enterit
 • Shigella enterit
 • Staph aureus matförgiftning
 • Symptom

  Symptomen kan börja timmar till dagar efter att du blivit smittad.

  Symptom kan vara:

  Tecken och tester

  En avföringskultur kan göras för att fastställa den specifika typen av infektion. Dock kan detta test inte alltid identifiera bakterier som orsakar sjukdomen.

  Behandling

  Lindriga fall behöver oftast ingen behandling.

  Medicinering mot diarré kan fördröja organismen från att lämna mag-tarmkanalen, och rekommenderas därför inte.

  Rehydrering med elektrolyt lösningar kan behövas om dehydrering inträffar.

  Personer med diarré (särskilt små barn) som inte kan dricka vätska på grund av illamående kan behöva medicinsk vård och vätskor genom en ven (intravenös vätsketillförsel)

  Om du tar diuretika och utvecklar diarré, kan du behöva sluta ta vätskedrivande under den akuta fasen.

  Sluta inte ta någon medicin, om du inte ombeds att göra det genom din vårdgivare.

  Prognos

  Symptom försvinner vanligtvis utan behandling inom några dagar.

  Komplikationer

  Obs: diarré kan orsaka snabb och uttorkning hos spädbarn.

  Ring din vårdgivare

  Ring för ett möte med din vårdgivare om:

  • Dehydrering utvecklas
  • Diarré går inte bort på 3 till 4 dagar
  • Du har feber över 101 grader Fahrenheit
  • Det finns blod i avföringen

  Förebyggande

  • Tvätta alltid händerna efter toalettbesök och innan du äter eller lagar mat eller dryck
  Du kan också tvätta händerna med handsprit eller annan desinfektionsprodukt baserad på 60% alkohol
 • Undvik att dricka från okända källor, såsom bäckar och utomhus brunnar, utan att koka vattnet först
 • Använd endast rena redskap för att äta eller hantera livsmedel, särskilt vid hantering av ägg och fjäderfä
 • Laga mat korrekt
 • Förvara mat på ett lämpligt sätt