Notice: Undefined offset: 0 in /storage/content/83/166583/sjukdomarna.se/public_html/includes/global.php on line 11 Epilepsi (Krampanfall)
Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Epilepsi (Krampanfall)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Epilepsi (Krampanfall)

Beskrivning

Kramper och deras klassificering går tillbaka till den tidigaste medicinska litteraturenhistorien. Ã…r 1964 utarbetade kommissionen om Klassificering och terminologi i International League Against epilepsi (ILAE) den första officiella klassificering av anfall, som reviderades återigen år 1981. Denna klassificering är accepterad i hela världen och bygger på elektroencefalografiska (EEG) studier. Baserat på detta system kan anfall klassificeras som antingen fokala eller generaliserade. Var och en av dessa kategorier kan även delas upp ytterligare.

Orsaker och symptom

Enkla partiella anfall kan orsakas av medfödda missbildningar (missbildningar vid födelsen), utväxter av tumör, skalltrauma, stroke och infektioner i hjärnan eller närliggande strukturer. Generaliserade tonisk-kloniska anfall är associerade med drog-och alkoholmissbruk, och låga nivåer av blodglukos (blodsocker) och natrium. Vissa psykiatriska mediciner, antihistaminer, och även antibiotika kan påskynda tonisk-kloniska anfall