Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Glomus jugulare tumör

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Glomus jugulare tumör

Definition

En glomus jugulare tumör är en tumör som kan påverka örat, övre delen av halsen, skallbasen, och den omgivande blodkärl och nerver.

Alternativa namn

Tumör - Jacobsons nerv, Jacobsons nerv tumör, tumör - tinningbenet, Paraganglioma, Glomus tympanicum.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

En glomus jugulare tumör växer i skallbenet, där nerver finns.

Konkret förekommer tumören i en del av halspulsådern (en stor ven i halsen) eller längs en nerv på sidan av skallen (tinningbenet)

Båda dessa områden innehåller glomus organ, vilka nervtrådar som normalt anpassa sig till förändringar i kroppstemperatur eller blodtryck.

En person med en glomus jugulare tumör kan ha hörselnedsättning, yrsel,/" rel="nofollow">yrsel,/" rel="nofollow">yrselyrselyrsel,/" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel, eller en känsla av ett högljutt pulserande i örat.

Dessa tumörer uppträder vanligtvis senare i livet, runt 60 år eller 70, men kan uppträda i alla åldrar.

Orsaken till en glomus jugulare tumör är okänd. Vanligtvis finns det inga kända riskfaktorer. Glomus tumörer har förknippats med förändringar (mutationer) i en gen som ansvarar för enzymet succinatdehydrogenas (SDHD).

Symptom

Symptom kan vara:

Tecken och tester

Glomus jugulare tumörer diagnostiseras genom fysisk undersökning och olika skanningar inklusive:

  • Cerebral angiografi (injektion av färgämne så att blodkärlen i halsen och hjärnan kan ses med röntgen)
  • CT
  • MRT

Behandling

Glomus jugulare tumörer är sällan cancer och tenderar inte att sprida sig till andra delar av kroppen.

Dock kan behandling sättas in för att lindra symptomen. Den viktigaste behandlingen är kirurgi. Kirurgi är komplex och genomförs oftast av både en neurokirurg och en huvud och hals kirurg.

I vissa fall kan ett ett förfarande kallad embolisering utförs före operation för att krympa tumören.

Efter operation får strålbehandling användas för att behandla någon del av tumören som inte kunde tas bort helt.

Glomus tumörer kan behandlas med stereotaktisk strålkirurgi.

Prognos

Patienter som har kirurgi eller strålning tenderar att klara sig bra.

Mer än 90% av de med glomus jugulare tumörer botas.

Komplikationer

De vanligaste komplikationerna beror på nervskada, som kan orsakas av själva tumören eller skada under operation.

Nervskada kan leda till ansiktsförlamning, hörselnedsättning, och svårigheter att svälja.

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du upptäcker en knöl i nacken, om du har problem med hörsel eller svälja, eller om du märker några problem med musklerna i ansiktet.