Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Grå starr

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Grå starr

Definition

Grå starr innebär en grumlimg av ögats lins.

Denna artikel fokuserar på går starr hos vuxna.

För information om grå starr hos barn, se: Medfödd starr.

Alternativa namn

Linsgrumling, katarakt.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Linsen i ögat är normalt klar.

Om linsen blir grumlig, är det ett tillstånd som kallas grå starr. I sällsynta fall kan grå starr vara närvarande vid eller strax efter födseln. Detta kallas medfödd starr.

Grå starr hos vuxna utvecklas mycket långsamt med stigande ålder och kan gå i familjer.

Tillståndet utvecklas långsamt och smärtfritt, och synen i det påverkade ögat eller ögonen blir sakta värre.

Katarakt utvecklas snabbare om det finns några miljöfaktorer som rökning, exponering för andra giftiga ämnen eller exponering för stora doser ultraviolett ljus eller solljus.

Det kan utvecklas när som helst efter en ögonskada. Sjukdomar som diabetes kan också öka risken för grå starr. Vissa läkemedel, såsom kortison, kan också påskynda bildandet av katarakt.

Vuxnas grå starr klassas som omogen, mogen, eller övermogen (hypermature).

 • Omogen katarakt - Linsen har några kvarstående tydliga områden
 • Mogen katarakt - helt grumlig eller ogenomskinlig lins, vilket innebär att du inte kan se igenom den
 • Hypermature katarakt - linsvävnader bryts ner och läcker genom dess yta, vilket kan skada andra strukturer i ögat

De flesta människor utvecklar någon mild grumling av linsen efter 60 års ålder.

Omkring 50% av personer mellan 65-74 år, och omkring 70% av de som är 75 år och äldre har grå starr som påverkar deras syn.

Faktorer som kan bidra till katarakt utveckling är:

 • Sjukdomar som orsakar inflammation eller påverkar ämnesomsättningen
 • Ögonskador
 • Familjehistoria
 • Långvarig användning av kortikosteroider eller vissa andra läkemedel
 • Strålning
 • Rökning
 • För mycket exponering för ultraviolett ljus (solljus)

I många fall är orsaken till grå starr okänd.

Symptom

Synstörningar kan omfatta följande förändringar:

 • Molnigt, dimmig, grumlig eller Hinnaktig syn
 • Förlust av färgintensitet
 • Dubbelseende
 • Svårt att se på natten
 • Problem att se former mot en bakgrund eller skillnaden mellan färgnyanser
 • Att se halos runt lampor
 • Att vara känslig för bländning

Katarakt leder generellt till försämrad syn, även i dagsljus.

De flesta människor med grå starr har liknande förändringar i båda ögonen, men ett öga kan vara värre än det andra. Många människor med detta tillstånd har endast milda synförändringar.

Tecken och tester

En standard synundersökning och spaltlampaundersökning används för att diagnostisera starr.

Andra diagnostiska tester behövs sällan.

Behandling

Den enda behandling av grå starr är operation för att ta bort linsen.

Kirurgi kan göras om du inte kan utföra normala aktiviteter, även med glasögon.

Om grå starr inte är besvärande så är kirurgi vanligtvis inte nödvändig.

Men vissa människor har ytterligare ögonproblem, såsom diabetisk retinopati, som inte kan behandlas utan att först genomgå kataraktkirurgi.

För vissa människor kan byte av glasögon till starkare bifokala, eller med en förstorande lins vara bra nog.

För information om kirurgi, se: Operation av grå starr.

Prognos

Synen kommer inte bli helt återställd även efter kataraktoperation om andra ögonsjukdomar, såsom makuladegeneration, är närvarande.

Ögonläkare kan oftast, men inte alltid, avgöra detta i förväg.

Komplikationer

Tidig diagnos och behandling är avgörande för att förebygga bestående problem med synen.

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med din vårdgivare om du har synförlust, minskat mörkerseende, eller problem med bländning.

Förebyggande

Den bästa förebyggande vården innebär kontroll av sjukdomar som ökar risken för grå starr, och att undvika exponering för faktorer som är kända för att främja bildandet av katarakt.

Bär solglasögon när du är utomhus under dagen då det kan minska mängden av UV-ljus dina ögon utsätts för.

Vissa solglasögon filtrerar dock inte ut de skadliga UV-strålarna. En optiker bör kunna berätta vilka solglasögon som filtrera bort UV-strålar bäst. För patienter som röker cigaretter, minskar risken för grå starr om de slutar.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Alternativa namn
 3. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 4. Symptom
 5. Tecken och tester
 6. Behandling
 7. Prognos
 8. Komplikationer
 9. Ring din vårdgivare
 10. Förebyggande

Sjukdom

Grå starr


På engelska

Bilateral Cataracts


Symptom
Sjukdomskategori
Relaterade sjukdomar