Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Grön starr (Trångvinkelglaukom)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Grön starr (Trångvinkelglaukom)

Definition

Glaukom hänvisar till en grupp ögonsjukdomar som leder till skador på synnerven, den nerv som bär visuell information från ögat till hjärnan.

I många fall orsakas skador på synnerven på grund av ökat tryck i ögat, även känt som det intraokulära trycket (IOP)

Alternativa namn

Öppenvinkelglaukom, kronisk glaukom, trångvinkelglaukom, grön starr, kongenitalt glaukom, Glaukom med trång kammarvinkel.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden.

Det finns fyra huvudsakliga typer av glaukom:

 • kronisk glaukom
 • akut glaukom
 • Kongenitalt glaukom
 • Sekundära glaukom

Den främre delen av ögat är fylld med en klar vätska som kallas kammarvatten.

Denna vätska tillverkas i bakre delen av ögat. Det lämnar ögat genom kanaler framför ögat i ett område som kallas främre kammarvinkeln, eller helt enkelt vinkeln.

Allt som bromsar eller blockerar flödet av denna vätska ut ur ögat kommer att orsaka att ett tryck byggs upp i ögat.

Detta tryck kallas intraokulära tryck (IOP). I de flesta fall av glaukom, är det detta tryck som blir för högt och orsakar skador på den stora nerv som leder från ögat, kallad synnerven.

Öppenvinkelglaukom (kronisk glaukom) eller grön starr är den vanligaste typen av glaukom.

 • Orsaken är inte helt känd, men en anledning kan vara att cirkulationen i synnervens kärl blir sämre
En ökning av ögontrycket sker långsamt över tiden. Trycket pressar på synnerven och näthinnan längst bak i ögat. Öppenvinkelglaukom leder till att synfältet sakta krymper. Det bildas fläckar där man inte ser. När synen börjar bli sämre har man ofta redan haft sjukdomen i flera år utan att märka det. Det beror på att det centrala synfältet, där man ser skarpast, påverkas sist.
 • Öppenvinkelglaukom tenderar att gå i familjer
 • Din Risk är högre om du har en förälder eller farförälder med öppenvinkelglaukom. Människor med afrikanskt ursprung löper särskilt hög risk att drabbas av denna sjukdom.

  Trångvinkelglaukom (akut glaukom) eller grön starr uppstår när utloppet av kammarvattnet vätskan plötsligt blir blockerad.

  Detta orsakar en snabb, svår och smärtsam ökning av trycket i ögat (intraokulärt tryck)

  • Trångvinkelglaukom är en nödsituation
  Trångvinkelglaukom skiljer sig från öppenvinkelglaukom, som är ett smärtfritt och långsamt förlopp som leder till försämrad syn. Trångvinkelglaukom påverkar oftast bara ett öga i taget
 • Om du har haft akut glaukom på ena ögat, finns det risk för en attack i det andra ögat, och din läkare kommer sannolikt att rekommendera förebyggande behandling
 • Utvidgande ögondroppar och vissa mediciner kan utlösa en akut glaukom attack
 • Kongenitalt glaukom (medfödd glaukom) är ärftligt och går ofta i familjer.

  • Det är närvarande vid födseln
  • Det orsakas av onormal utveckling av vätskeutflödet i ögats kanaler

  Sekundära glaukom orsakas av:

  • Droger såsom kortikosteroider
  • Ögonsjukdomar såsom uveit
  • Systemiska sjukdomar

  Symptom

  Öppenvinkelglaukom.

  • De flesta har inga symptom förrän de börjar förlora synen
  • Gradvis minskning av perifer (sido) syn (också kallat tunnelseende)

  Trångvinkelglaukom.

  • Symptomen kan komma och gå, eller stadigt bli sämre
  • Plötslig, svår smärta i ena ögat
  • Försämrad eller suddig syn
  • Illamående och kräkningar
  • Ser regnbågs-liknande halos runt lampor
  • Röda ögon
  • Ögat känns svullet

  Kongenitalt glaukom.

  • Symptomen märkts vanligtvis när barnet är några månader gammalt
  • Grumlighet av främre delen av ögat
  • Utvidgningen av ett öga eller båda ögonen
  • Röda ögon
  • Känslighet för ljus
  • Tårbildning

  Tecken och tester

  En synundersökning kan användas för att diagnostisera glaukom.

  Läkaren kommer att behöva undersöka insidan av ögat genom att titta genom pupillen, ofta medan pupillen är dilaterad. Läkaren kommer vanligtvis att genomföra en fullständig synundersökning.

  Kontroll av ögontrycket ensamt (tonometri) är inte tillräckligt för att diagnostisera glaukom.

  Trycket i ögat är normalt hos cirka 25% av personer med glaukom. Detta kallas normal-spänningsglaukom. Det finns då andra problem som orsakar skadorna på synnerven.

  Tester för att diagnostisera glaukom är:

  • Gonioscopy (användning av en speciell lins för att se utflödeskanalerna i vinkel)
  • Tonometri test för att mäta trycket i ögat
  • Synnervsavbildning (fotografier av insidan av ögat)
  • Pupillreflex svar
  • Retinal undersökning
  • Spaltlampsundersökning
  • Synskärpa
  • Synfältsmätning

  Behandling

  Målet med behandlingen är att minska trycket i ögat.

  Beroende på vilken typ av glaukom det är så görs detta med hjälp av mediciner eller kirurgi.

  Öppenvinkelglaukom behandling:

  De flesta människor med öppenvinkelglaukom kan behandlas framgångsrikt med ögondroppar.

  De flesta ögondroppar som används idag har färre biverkningar än de som användes tidigare. Du kan behöva mer än en typ av droppar. Vissa patienter kan också behandlas med medicin för att sänka trycket i ögat. Nyare droppar och piller utvecklas som kan skydda synnerven från glaukom skada.

  Vissa patienter kommer att behöva andra former av behandling, till exempel en laserbehandling för att hjälpa till att öppna vätskeutflödet i kanalerna.

  Detta förfarande är vanligtvis smärtfritt. Andra kan behöva traditionell operation för att öppna en ny utflödeskanal.

  Trångvinkelglaukom behandling:

  Akut glaukom med attack är ett akut medicinskt tillstånd.

  Blindhet kommer att ske inom några dagar om det inte behandlas. Droppar, och medicin intravenöst, IV används för att sänka trycket. Vissa människor behöver också något som kallas iridotomy. Denna procedur använder en laser för att öppna en ny kanal i iris. Den nya kanalen avlastar och förhindrar ytterligare attack.

  Kongenitalt glaukom behandling:

  Denna form av glaukom behandlas nästan alltid med operation för att öppna utflödeskanaler i vinkeln.

  Detta görs medan patienten är sövd med narkos och inte känner någon smärta.

  Prognos

  Öppenvinkelglaukom:

  Med god vård kan de flesta patienter med öppenvinkelglaukom hantera sin sjukdom och kommer inte att förlora synen, men tillståndet kan inte botas.

  Det är viktigt att noggrant följa upp med din läkare.

  Trångvinkelglaukom:

  Snabb diagnos och behandling av en attack är nyckeln till att spara din syn.

  Sök akut vård omedelbart om du får symptom på en trångvinkelglaukomattack.

  Kongenitalt glaukom:

  Tidig diagnos och behandling är viktigt.

  Om operation sker tillräckligt tidigt, kommer många patienter inte har några problem i framtiden.

  Ring din vårdgivare

  Ring din vårdgivare om du har svår smärta i ögonen eller en plötslig förlust av syn, särskilt förlust av det perifera seendet.

  Ring för ett möte med din vårdgivare om du har riskfaktorer för glaukom och har inte testats för tillståndet.

  Förebyggande

  Det finns inget sätt att förhindra öppenvinkelglaukom, men man kan förebygga synnedsättning från tillståndet.

  Tidig diagnos och noggrann uppföljning är nyckeln till att förebygga synförlust.

  De flesta människor med öppenvinkelglaukom har inga symptom.

  Alla över 40 år bör genomgå en ögonundersökning minst en gång vart 5 år, och oftare om man är i en högriskgrupp. De som är högriskgrupper är personer med en familjehistoria av öppenvinkelglaukom samt människor med afrikanskt ursprung.

  Personer med hög risk för akut glaukom kan välja att genomgå iridotomy innan en attack kommer.

  Patienter som haft en akut episod i det förflutna kan genomgå förfarandet för att förhindra en upprepning.