Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Hallervorden-Spatz sjukdom

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hallervorden-Spatz sjukdom

Definition

Hallervorden-Spatz sjukdom är en rörelse sjukdom som gått i arv familjer (ärvda)

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Hallervorden-Spatz börjar vanligtvis i barndomen.

De flesta fall av Hallervorden-Spatz beror på en defekt i en gen som gör ett protein som kallas pantothenate kinase 2

Patienter med denna defekt har en uppbyggd av järn i delar av hjärnan.

Symptom

Tecken och tester

En nervsystems (neurologisk) undersökning visar:

Om andra familjemedlemmar påverkas, kan detta bidra till att bekräfta diagnosen.

Genetiska tester kan leta efter den defekta genen som orsakar sjukdomen.

Tester såsom MRT kan bidra till att utesluta andra rörelsestörningar och sjukdomar.

Behandling

Målet med behandlingen är att kontrollera symptomen.

Det finns ingen specifik behandling för Hallervorden-Spatz sjukdom, med vissa vitaminer (inklusive pantothenate, coenzym Q10 och andra antioxidanter) kan hjälpa.

Prognos

Hallervorden-Spatz blir värre och skadar nerver över tiden.

Det leder till en brist på rörelse och ofta död genom tidig vuxen ålder.

Komplikationer

Läkemedel som används för att behandla symptom kan orsaka komplikationer.

Att inte kunna röra sig normalt kan leda till:

 • Blodproppar
 • Luftvägsinfektioner
 • Hudskador

Ring din vårdgivare

Ring din läkare om ditt barn utvecklar:

 • Ökad stelhet i armar eller ben
 • Allt större problem i skolan
 • Onormala rörelser

Förebyggande

Genetisk rådgivning är lämpligt i familjer som drabbats av denna sjukdom.

Det finns ingen känd sätt att förhindra det.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 3. Symptom
 4. Tecken och tester
 5. Behandling
 6. Prognos
 7. Komplikationer
 8. Ring din vårdgivare
 9. Förebyggande

Sjukdom

Hallervorden-Spatz sjukdom


På engelska

Hallervorden-Spatz Disease


Symptom
Sjukdomskategori
Relaterade sjukdomar