Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Hjärttamponad

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hjärttamponad

Definition

Hjärttamponad är kompression av hjärtat som uppstår när blod eller vätska ansamlas i utrymmet mellan hjärtmuskeln och hjärtsäcken (det yttre höljet av hjärtat)

Alternativa namn

Tamponad, Perikardiell tamponad.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Vid hjärttamponad samlas blod eller vätska i hjärtsäcken.

Detta förhindrar ventriklarna från att expandera fullt. De kan inte fyllas tillräckligt eller pumpa ut tillräckligt med blod.

Hjärttamponad kan inträffa på grund av:

 • aortaaneurysm
 • Slutstadiet av lungcancer
 • Hjärtinfarkt (akut MI)
 • Hjärtkirurgi
 • Perikardit orsakas av bakterie-eller virusinfektioner
 • Sår i hjärtat

Andra möjliga orsaker är:

 • Hjärttumör
 • Hypotyreos
 • Njursvikt
 • Strålbehandling mot bröstet
 • Systemisk lupus erythematosus

Hjärttamponad förekommer hos cirka 2 av 10.000 personer.

Symptom

Ytterligare symptom som kan förknippas med denna sjukdom:

Tecken och tester

Det finns inga specifika laboratorietest som diagnostiserar tamponad.

Ekokardiogram kan hjälpa till att fastställa diagnosen.

Tecken:

 • Blodtryck kan sjunka när personen andas in djupt
 • Andningen kan vara snabb (snabbare än 12 andetag per minut)
 • Puls kan vara över 100 (normalt är 60 till 100 slag per minut)
 • Hjärtljud svagt vid test med stetoskop
 • Halsvener kan vara onormalt förlängda (utspända) men blodtrycket kan vara lågt
 • Perifer puls kan vara svag eller obefintlig

Andra tester kan omfatta följande:

 • Bröst CT eller MRT av bröst
 • Lungröntgen
 • Kranskärlsröntgen
 • EKG

Behandling

Hjärttamponad är en nödsituation som kräver sjukhusvård.

Syftet med behandlingen är att:

 • Rädda patientens liv
 • Förbättra hjärtfunktion
 • Lindra symptom
 • Behandla tamponad

Behandlingen innebär vanligtvis att tömma vätska runt hjärtat (pericardiocentesis) eller att klippa och ta bort en del av hjärtsäcken (kirurgisk perikardiektomi)

Vätskor ges för att upprätthålla normalt blodtryck tills pericardiocentesis kan utföras.

Läkemedel som ökar blodtrycket kan också hjälpa till att upprätthålla patientens liv tills vätskan dräneras.

Patienten kan ges syrgas.

Detta minskar belastningen på hjärta genom att minska vävnadernas krav på blodflödet.

Orsaken till tamponad måste identifieras och behandlas.

Behandling av orsaken kan inkludera läkemedel såsom antibiotika och kirurgi för att reparera skadan.

Prognos

Tamponad är livshotande om obehandlad.

Resultatet är ofta bra om villkoret behandlas snabbt, men tamponad kan återkomma.

Komplikationer

 • Hjärtsvikt
 • Lungödem

Ring din vårdgivare

Gå till akuten eller ring 112 eller det lokala nödnumret om symptom utvecklas.

Hjärttamponad är en nödsituation som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Förebyggande

Många fall kan inte förebyggas.

Medvetenhet om din personliga riskfaktorer kan ge tidig diagnos och behandling.