Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Hyphema

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hyphema

Definition

Hyphema är blod i främre delen av ögat.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Hyphema orsakas oftast av trauma mot ögat. Andra orsaker till blödning i främre ögonkammaren är:

  • Blodkärlsabnormitet
  • Cancer i ögat
  • Allvarlig inflammation i regnbågshinnan

Symptom

Tecken och tester

  • Ögonundersökning
  • Ögontrycksmätning (tonometri)
  • Ultraljud testning

Behandling

I vissa lindriga fall behövs ingen behandling. Blodet absorberas inom ett par dagar.

Vårdgivaren kan rekommendera sängläge, Lapp för ögat och sedering för att minska risken för återkommande blödningar.

Ögondroppar för att minska inflammation eller sänka det intraokulära trycket kan användas vid behov.

Ögonläkaren kan behöva ta bort blod, särskilt om det intraokulära trycket är allvarligt och ökas. Du kan behöva stanna på sjukhus.

Prognos

Utfallet beror på mängden av skada på ögat. Patienter med sicklecellanemi är mer benägna att ha ögonkomplikationer och måste övervakas mer noggrant.

Svårt synbortfall kan förekomma.

Komplikationer

  • Akut glaukom
  • Nedsatt syn
  • Ã…terkommande blödning

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du märker blod i främre delen av ögat eller du har en traumatisk ögonskada. Du behöver snabb diagnos och behandling av en ögonläkare.

Förebyggande

Många ögonskador kan förebyggas genom att bära skyddsglasögon. Bär alltid ögonskydd vid kontaktsporter.