Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Hyposvagma (Subkonjunktival blödning)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hyposvagma (Subkonjunktival blödning)

Definition

Hyposvagma eller subkonjunktival blödning är en ljus röd fläck som förekommer i den vita delen av ögat. Detta tillstånd kallas också röda ögon.

Alternativa namn

Röda ögon, Hyposvagma, Subkonjunktival blödning.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

En subkonjunktival blödning uppstår när ett liten blodkärl går sönder och blöder nära ytan av den vita delen av ögat. Det kan hända utan skador och märks ofta först när du vaknar och tittar i en spegel.

Plötslig ökning av trycket som våld, nysning eller hostning kan orsaka en subkonjunktival blödning. Den blödning kan också förekomma hos personer med högt blodtryck eller som tar blodförtunnande medel.

En subkonjunktival blödning är vanligt hos nyfödda barn. I detta fall tros villkoret vara orsakade av tryckförändringar över barnets kropp under förlossning.

Symptom

En ljust röd fläck visas på ögonvitan. Fläcken orsakar inte smärta och det finns ingen utsöndring från ögat. Synen ändras inte.

Tecken och tester

Vårdgivaren kommer att utföra en fysisk undersökning och titta på dina ögon.

Blodtrycket bör testas. Om du har andra områden av blödningar eller blåmärken kan mer specifika prover behövas.

Behandling

Ingen behandling krävs. Du bör ha ditt blodtryck kontrollerat regelbundet.

Förväntningar (prognos)

En subkonjunktival blödning går vanligtvis iväg på egen hand efter ca 1 vecka.

Komplikationer

Det finns vanligtvis inga komplikationer.

Ring din vårdgivare

Ring din läkare om en lysande röd fläck syns på ögonvitan.

Förebyggande

Det finns ingen känd förebyggande åtgärd.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Alternativa namn
 3. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 4. Symptom
 5. Tecken och tester
 6. Behandling
 7. Förväntningar (prognos)
 8. Komplikationer
 9. Ring din vårdgivare
 10. Förebyggande

Sjukdom

Hyposvagma (Subkonjunktival blödning)


På engelska

Subconjunctival Hemorrhage


Symptom
Sjukdomskategori
  Relaterade sjukdomar