Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Klorförgiftning

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Klorförgiftning

Definition

Klor är en kemikalie som hindrar bakterier från att växa. Klorförgiftning uppstår när någon sväljer eller andas in klor.

Detta är endast för information och inte för användning vid behandlingen eller hanteringen av en faktisk giftexponering.

Om du har en akut faktisk exponering, bör du ringa giftinformationscentralen eller 112 eller ditt lokala nödnummer.

Giftig Råvara

 • Klor, som reagerar med vatten i och utanför kroppen för att bilda saltsyra och hypoklorsyra
Båda är extremt giftiga.

Klor hittas

 • rengöringsmedel
 • Vissa lutprodukter
 • Simbassängvatten (och tabletter som används vid poolvatten)

Symptom

 • Luftvägar och lungor
  • Andningssvårigheter (från att andas i klor)
  • Halssvullnad (kan även orsaka andningssvårigheter)
  • ansamling av vatten i lungorna (lungödem)
 • Blod
  • Förändringar i syranivåer i blodet (pH-balans) som leder till skador i alla kroppens organ
 • Ögon, öron, näsa och hals
 • Gastrointestinalt
 • Hjärta och blodkärl
 • Hud

Hembehandling

Uppsök omedelbart medicinsk hjälp.

Framkalla inte kräkning om inte ombedd att göra det genom giftinformationscentralen eller vårdpersonal.

Om kemikalien hamnar på huden eller i ögonen, spola med mycket vatten i minst 15 minuter.

Om person fått i sig klor, ge omedelbart den personen vatten eller mjölk, om du inte fått andra instruktioner av en vårdgivare.

Undvik att ge vatten eller mjölk om patienten har symptom (såsom kräkningar, kramper, eller en minskad nivå av vakenhet) som gör det svårt att svälja.

Om personen andas in giftet, flytta omedelbart honom eller henne till en plats med frisk luft.

Innan du ringer akuten

Ta reda på följande information:

 • Patientens ålder, vikt och kondition
 • Produktens namn (ingredienser)
 • Tidpunkt när det svalts
 • Mängd som förtärts
Vänta inte med att ringa akut även om informationen inte kan fås fram direkt.

Vad som väntar på akuten

Vårdgivaren kommer att mäta och övervaka patientens vitala tecken, inklusive temperatur, puls, andning och blodtryck.

Symptom kommer att behandlas på lämpligt sätt. Du kan få:

 • Aktivt kol
 • Andningsslang
 • Bronkoskopi - kamera i halsen för att se frätskador i luftvägar och lungor
 • Endoskopi - kamera i halsen för att se brännskador i matstrupen och magsäcken
 • Vätskor
 • Medicin (motgift) för att vända eller hämma effekten av giftet
 • Oxygen
 • Kirurgiskt avlägsnande av bränd hud
 • Slang genom munnen till magsäcken för att tömma magen (ventrikelsköljning)
 • Tvättning av huden. Sköljning - Eentuellt i flera timmar eller flera dagar

Du kan bli inlagd på sjukhus om förgiftningen är allvarlig.

Prognos

Hur väl en drabbad klarar sig beror på hur mycket gift denne fått i sig och hur snabbt behandling kan sättas in.

Ju snabbare du får medicinsk hjälp, desto större är chansen för återhämtning.

Att svälja sådana gifter kan få svåra följder för många delar av kroppen.