Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Kolit (blödande tjocktarmskatarr)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Kolit (blödande tjocktarmskatarr)

Definition

Kolit är svullnad (inflammation) av tjocktarmen (kolon)

Biopsier som tas vid dessa tester kan visa förändringar i samband med inflammation.

Andra studier som kan identifiera colit är:

  • Abdominal CT
  • Abdominal MRT
  • Bukröntgen
  • Bariumlavemang

Behandling

Behandlingen inriktas på orsaken till sjukdomen (infektion, inflammation, brist på blodflöde, eller annan orsak)

Se de villkor som anges ovan för specifika rekommendationer.

Prognos

Prognosen varierar med varje sjukdom.

Se särskilda villkor som anges ovan.

Komplikationer

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du har symptom såsom:

  • Buksmärtor som inte blir bättre
  • Blod i avföringen eller avföring som är svart
  • Diarré eller kräkning som inte går bort
  • Svullen (utspänd) buken

Förebyggande

Förebyggande beror på orsaken till kolit.

Se särskilda villkor.