Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Kolmonoxidförgiftning

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Kolmonoxidförgiftning

Definition

Kolmonoxid är en luktfri gas som orsakar tusentals dödsfall varje år.

Att andas in kolmonoxid är mycket farligt.

Om du har exponerats för kolmonoxid bör du ringa 112 eller ditt lokala nödnummer, giftinformationscentralen eller sjukvårdsupplysningen.

Giftig råvara

Kolmonoxid är en gas som produceras vid ofullständig förbränning av naturgas eller andra produkter som innehåller kol.

Om

Följande är exempel på ämnen som kan producera kolmonoxid:

 • Allt som brinner, kol, bensin, fotogen, olja, propan, eller trä
 • Bilmotorer
 • Grillkol (kol bör inte brännas inomhus)
 • Bärbara värmesystem
 • Bärbar propanvärmare
 • Kaminer och lägereldar
 • Varmvattenberedare som drivs med naturgas

Symptom

När du andas in kolmonoxid, ersätter gasen syret i blodet.

Ditt hjärta, hjärna och kropp får då syrebrist.

Symptomen varierar från person till person.

De som löper hög risk inkluderar unga barn, äldre, personer med lung-eller hjärtsjukdom, människor på hög höjd och rökare. Kolmonoxid kan skada ett foster (det ofödda barnet i livmodern)

Symptom på kolmonoxidförgiftning kan omfatta följande:

Hembehandling

Om personen andas in giftet, flytta honom eller henne omedelbart till frisk luft.

Sök omedelbart medicinsk hjälp.

Förebyggande.

Montera en kolmonoxiddetektor på varje våning i ditt hem.

Placera ytterligare en detektor i närheten av några större gaseldade apparater (t.ex. en ugn)

Många kolmonoxidförgiftningar inträffar under vintermånaderna när ugnar, gasspisar och bärbara värmare används och fönster är stängda.

Gaseldade apparater bör kontrolleras regelbundet för att se till att de är säkra att använda.

Innan du ringer akutvård

Om möjligt, fastställ följande uppgifter:

 • Patientens ålder, vikt och kondition (till exempel om personen är vaken)
 • Hur länge de kan ha utsatts för kolmonoxid, om det är känt

Men dröj inte med att kalla på hjälp om denna information inte är omedelbart tillgänglig.

Vad som väntar på akuten

Vårdgivaren ska mäta och övervaka patientens vitala tecken, inklusive temperatur, puls, andning och blodtryck.

Patienten kan få:

 • Hyperbar syrgasbehandling
 • Läkemedel för behandling av symptom
 • Oxygen

Prognos

Koloxidförgiftning kan orsaka dödsfall.

För dem som överlever, är återhämtningen långsam. Hur väl en person klarar sig beror på mängden och längden av exponering för kolmonoxid. Permanenta hjärnskador kan uppstå.

Om patienten fortfarande har nedsatt mental förmåga efter 2 veckor, är chansen till en fullständig återhämtning inte särskilt bra.

Nedsatt psykisk förmåga kan dyka upp igen inom de första 1-2 veckor för dem som har varit symptomfri under en tid.