Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Krupp

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Krupp

Definition

Krupp är andningssvårigheter som åtföljs av en "skällande" hosta.

Krupp, som är en svullnad kring stämbanden, förekommer vanligen hos spädbarn och barn och kan ha olika orsaker.

Alternativa namn

Viral krupp, Laryngotracheobronchitis - akut, krampaktig krupp.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Vanligaste orsaken till krupp är ett virus.

Andra möjliga orsaker är bakterier, allergier, och inhalerade irriterande ämnen. Sura uppstötningar från magen kan utlösa krupp.

Krupp är oftast (i 75 procent av fallen) orsakat av parainfluensa virus, men RSV- mässling- influensa- och adenovirusalla kan alla orsaka krupp.

Innan tiden före vaccinationer och antibiotika, var krupp en fruktad och dödlig sjukdom, oftast orsakad av difteribakterier.

Idag är de flesta fall av krupp milda. Ändå kan det vara farligt.

Krupp tenderar att framträda hos barn mellan 3 månader och 5 år gamla, men det kan hända i alla åldrar.

Vissa barn är ,mer benägna att få krupp och kan få det flera gånger.

På norra halvklotet, är det vanligast mellan oktober och mars, men kan inträffa när som helst på året.

I svåra fall av krupp, kan det också finnas en bakteriell super-infektion i övre luftvägarna.

Detta tillstånd kallas bakteriell trakeit och kräver sjukhusvistelse och intravenös antibiotika. Om struplocket blir infekterat, kan hela luftstrupen svälla igen, ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas epiglottit.

Symptom

Krupp har en hosta som låter som en säls skällande.

De flesta barn har vad som verkar vara en lindrig förkylning i flera dagar innan den skällande hostan blir uppenbar. Allteftersom hostan blir mer frekventa, kan barnet också ha ansträngd andning eller ett gällt, galande oljud under inandning.

Krupp är oftast mycket värre på natten.

Det varar ofta 5 eller 6 nätter, men den första natten eller två är oftast de mest allvarliga. I sällsynta fall kan krupp pågå i veckor. Krupp som varar längre än en vecka eller återkommer ofta bör diskuteras med din läkare för att fastställa orsaken.

Tecken och tester

Barn med krupp brukar få diagnosen baserat på föräldrarnas beskrivning av symptomen och en fysisk undersökning.

Ibland kan en läkare identifiera krupp genom att lyssna till ett barns hosta över telefon. Ibland behövs andra tester, till exempel röntgen.

En fysisk undersökning kan visa bröstets retraktioner med andning.

Att lyssna på bröstet genom ett stetoskop kan avslöja långvarig inspiration eller upphörande, väsande andning, och minskade andningsljud.

En undersökning av strupe kan avslöja ett rött struplock.

En halsröntgen kan avslöja ett främmande föremål eller förträngning av luftstrupe.

Behandling

De flesta fall av krupp kan säkert hanteras hemma, men ring din vårdgivare för vägledning om du är orolig.

Kall eller fuktig luft kan ge lindring.

Du kan först prova att ta barnet till ett ångande badrum eller den svala nattluften. Om du har en luftfuktare, ställ den i barnets sovrum och använd den de kommande nätterna.

Paracetamol kan göra barnet piggare och ge lägre feber och minskade andningsbesvär.

Undvik hostmediciner såvida du inte diskuterat dem med din läkare först.

Steroida läkemedel kan vara mycket effektiva och snabbt lindra symptomen vid krupp. Aerosol behandlingar kan också vara kraftfulla.

Allvarlig sjukdom kräver sjukhusvistelse.

Ökande eller ihållande andningssvårigheter, trötthet, blåaktig färg på huden, eller uttorkning innebär behov av medicinsk vård eller sjukhusinläggning.

Läkemedel används för att minska svullnad i övre luftvägarna.

Detta kan inkludera aerosoliserande racemiskt adrenalin, kortikosteroider som tas genom munnen, t.ex. dexametason och prednison, eller andra former av kortikosteroider som andas in eller injiceras. Syre och fukt kan hjälpa. En bakteriell infektion kräver antibiotikabehandling.

Ökad obstruktion av luftvägarna kräver intubation (placering av en slang genom näsan eller munnen genom struphuvudet för att säkerställa luftpassage till lungorna)

Intravenösa vätskor ges mot uttorkning. I vissa fall föreskrivs kortikosteroider.

Prognos

Viral krupp går oftast bort efter 3 till 7 dagar.

Utsikterna för bakteriell krupp är bra med snabb behandling.

Om en luftvägsobstruktion inte behandlas omedelbart, kan andnöd (allvarliga svårigheter att andas) och andningsstillestånd inträffa.

Komplikationer

 • Andnöd
 • Andningsstillestånd
 • Epiglottit
 • Bakteriell trakeit
 • Atelektas (kollaps av en del av lungan)
 • Dehydrering

Ring din vårdgivare

De flesta fall av krupp kan hanteras hemma med telefonsupport från din vårdgivare.

Ring 112 om:

Beroende på symptomens svårighetsgrad, ring 112 eller din vårdgivare för något av följande:

 • Gälla galande ljud vid inandning
 • Retraktioner (ryck mellan revbenen vid andning)
 • Kämpar för att andas
 • Agitation eller extrem irritabilitet
 • Som inte svarar på hembehandling
Vänta inte tills morgonen för att lösa akuta problem

Förebyggande

Tvätta händerna ofta och undvik nära kontakt med dem som har en infektion i luftvägarna.

Difteri, Haemophilus influenzae (Hib) och mässlingvacciner skyddar barn från några av de farligaste formerna av krupp.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Alternativa namn
 3. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 4. Symptom
 5. Tecken och tester
 6. Behandling
 7. Prognos
 8. Komplikationer
 9. Ring din vårdgivare
 10. Förebyggande

Sjukdom

Krupp


På engelska

Croup


Symptom
Sjukdomskategori
Relaterade sjukdomar