Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Lägesyrsel (Godartad)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Lägesyrsel (Godartad)

Definition

Godartad lägesyrsel är tillstånd där en person utvecklar en plötslig känsla av yrsel,/" rel="nofollow">yrsel,/" rel="nofollow">yrselyrselyrsel,/" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel, vanligtvis när du rör huvudet.

Det är den vanligaste orsaken till yrsel./" rel="nofollow">yrsel./" rel="nofollow">yrselyrselyrsel./" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel.

Alternativa namn

Vertigo - positionell.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Godartad lägesyrsel beror på en störning i innerörat.

Innerörat har vätskefyllda rör som kallas båggångarna. Kanalerna är mycket känsliga för förflyttning av vätska, som inträffar när du ändrar position. Båggångarna hjälper din hjärna att tolka kroppens position och hålla balansen.

Godartad lägesyrsel utvecklas när en liten bit med benliknande kalcium lossnar och flyter i röret i innerörat.

Detta skickar hjärnan förvirrande budskap om kroppens position.

Det finns inga stora riskfaktorer.

Dock kan tillståndet delvis gå i familjer. En tidigare skallskada (även en liten bula i huvudet) eller en inre öroninflammation kallas labyrintit kan göra vissa människor mer benägna att utveckla tillståndet.

Symptom

Det vanligaste symptomet är yrsel//" rel="nofollow">yrsel//" rel="nofollow">yrselyrselyrsel/" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel och svindel, som:

 • Oftast utlöses av huvudrörelser
 • Ofta börjar plötsligt

Oftast säger patienter att de inte kan rulla i sängen eller luta huvudet för att undersöka något utan att få yrsel./" rel="nofollow">yrsel./" rel="nofollow">yrselyrselyrsel./" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel.

Andra symptom kan vara:

 • Synproblem, till exempel en uppfattning om att saker hoppar eller flyttar
 • Kräkningar (i svåra fall)

Tecken och tester

För att diagnostisera godartad lägesyrsel, kan vårdgivaren ofta utföra ett test av Dix-Hallpike manöver.

Läkaren håller huvudet i en viss position och ber dig att lägga dig snabbt bakåt över ett bord. När du gör det, kommer läkaren att leta efter onormala ögonrörelser och fråga om du känner en snurrande känsla. Läkaren kan använda olika metoder för att utvärdera dina ögonrörelser.

En fysisk undersökning är annars normalt.

En komplett anamnes och noggrann neurologisk kontroll bör göras för att utesluta andra orsaker till dina symptom. Tester som kan göras är:

 • EEG
 • Elektronystagmografi
 • Evoked auditiv potentiella studier
 • Head CT
 • Head MRI
 • Resonans angiografi av huvudet
 • Uppvärmning och kylning i innerörat med vatten för att testa ögonrörelser

Behandling

Den mest effektiva behandlingen är en procedur som kallas "Epley's manöver", som kan flytta den lilla bit av benliknande kalcium som flyter runt i ditt innerörat.

Ibland kan läkemedel ordineras för att lindra snurr-känslorna.

Sådana läkemedel kan innefatta:

 • Antihistaminer
 • Antikolinergika
 • Sedativa-hypnotika

Men sådana mediciner är ofta inte särskilt effektiva för att behandla yrsel./" rel="nofollow">yrsel./" rel="nofollow">yrselyrselyrsel./" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel.

Prognos

Godartad lägesyrsel är obehagligt, men oftast blir det bättre med tiden.

Det kan dock inträffa igen utan förvarning.

Komplikationer

Patienter med svår yrsel//" rel="nofollow">yrsel//" rel="nofollow">yrselyrselyrsel/" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel kan bli uttorkad på grund av frekventa kräkningar.

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om svindel utvecklar som inte har utvärderats eller om behandlingen är ineffektiv.

Ring också om du får något symptom (såsom svaghet, sluddrigt tal, synstörningar etc) som kan tyda på ett mer allvarligt tillstånd.

Förebyggande

Undvik huvudpositioner som utlöser lägesyrsel.