Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Lässvårigheter (Dyslexi)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Lässvårigheter (Dyslexi)

Definition

Lässvårigheter, också kallat dyslexi, är en svårighet att läsa till följd av oförmågan att processa grafiska symboler.

Alternativa namn

Dyslexi, DRD (developmental reading disorder).

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Lässvårigheter under utvecklingen eller developmental reading disorder (DRD) orsakas inte av problem med synen, utan snarare av problem med hjärnans förmåga att känna igen och processa symboler.

Barn med dyslexi kan ha problem att rimma och separera ljuden i talade ord. Dessa förmågor tycks vara kritiska i processen att lära sig läsa.

Ett barns första läsförmåga är baserade på ordigenkänning, vilket innebär att kunna skilja ut ljuden i ord och matcha dem med bokstäver och grupper av bokstäver.

Mer utvecklad läsförmåga kräver en sammankoppling av orden i en sammanhängande mening. Eftersom barn med dyslexi har problem med att koppla ljudet av språket till bokstaven i ett ord, kan de få svårt att förstå meningar.

De flesta barn med dyslexi har normal intelligens, och många har intelligens över genomsnittet.

Sjukdomen är ett specifikt informationsbehandlingsproblem som inte är kopplat till förmågan att tänka eller att förstå komplexa idéer.

Dyslexi kan förekomma i kombination med skrivproblem under utveckling och aritmetisk utvecklingsstörning (dyskalkyli).

Alla dessa innebär att man med symboler förmedlar information. Dessa problem kan uppträda ensamma eller i någon kombination.

Andra orsaker till inlärningssvårigheter och i synnerhet läs-och skrivsvårigheter, måste uteslutas innan diagnosen dyslexi kan göras.

Kulturella och pedagogiska brister, emotionella problem, psykisk utvecklingsstörning, och sjukdomar i hjärnan kan alla orsaka inlärningssvårigheter.

Symptom

 • Svårt att avgöra betydelsen (idén eller innehåll) i en enkel mening
 • Svårt att lära sig känna igen skrivna ord
 • Svårighet att rimma
 • Kan förekomma i kombination med inlärningssvårigheter att skriva eller räkna

Tecken och tester

Det första steget är att genomföra en fullständig medicinsk (både fysisk och neurologisk), utvecklingspsykologi, social, skolprestationer och familjens historia.

Andra orsaker till inlärningssvårigheter måste uteslutas innan diagnosen bekräftas.

Behandling

Specialundervisning kan omfatta specialisthjälp, individualiserad handledning, eller specialklasser.

Varje individ har olika krav och en individuell utbildningsplan bör skapas för varje barn. Positiv förstärkning är viktigt, eftersom många elever med inlärningssvårigheter har dålig självkänsla. Psykologisk rådgivning kan vara till hjälp.

Prognos

Extra hjälp (stödundervisning) kan leda till markant förbättring i läsning och förståelse.

Svårigheter med läsning kan vara livslångt, men kan också bli bättre.

Komplikationer

 • Problem i skolan, inklusive beteende problem (ett indirekt resultat, såsom en reaktion på att man retas av andra barn) och förlust av självkänsla
 • Problem med behandlingen i vuxen ålder, vilket kan resultera i arbetsterapiproblem i vissa yrken, särskilt om problemet inte upptäckts tidigt

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om ditt barn verkar ha problem att lära sig läsa.

Förebyggande

Inlärningssvårigheter tenderar att gå i familjer.

Dyslexi är en typ av inlärningssvårighet. Drabbade familjer bör göra allt för att erkänna problemen tidigt.

För familjer utan tidigare historia av inlärningssvårigheter, kan en intervention börja så tidigt som förskolan eller dagis om lärarna upptäcker tidiga tecken.

Tidiga insatser kommer att ge bästa möjliga resultat.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Alternativa namn
 3. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 4. Symptom
 5. Tecken och tester
 6. Behandling
 7. Prognos
 8. Komplikationer
 9. Ring din vårdgivare
 10. Förebyggande

Sjukdom

Lässvårigheter (Dyslexi)


På engelska

Developmental Reading Disorder


Symptom
Sjukdomskategori
Relaterade sjukdomar