Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Leverböld (PLA)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Leverböld (PLA)

Definition

Leverböld är ett varfyllt område i levern.

Alternativa namn

Lever abscess, bakteriella lever abscess.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Det finns många tänkbara orsaker till leverböld, inklusive:

 • Bukinfektion, t.ex. blindtarmsinflammation, divertikulit eller en perforerad tarm
 • Infektion i blodet
 • Infektion gallgången
 • Trauma som skadar levern

Den vanligaste bakterierna som orsakar levern abscesser är:

 • Bacteroides
 • Enterococcus
 • Escherichia coli
 • Klebsiella
 • Staphylococcus
 • Streptococcus

I de flesta fall är det mer än en bakterier som finns.

Symptom

Tecken och tester

Tester kan omfatta följande:

 • Abdominal CT
 • Abdominalt ultraljud
 • Blododling för bakterier
 • Leverbiopsi
 • Leverenzymer (leverfunktionsvärden) och bilirubin
 • Vita blodkroppar

Behandling

Behandlingen består vanligen av operation eller att gå genom huden med en nål eller tub (perkutan) för att tömma bölden. Tillsammans med detta förfarande kommer du att få långvarig antibiotikabehandling (vanligtvis 4 - 6 veckor). Ibland kan enbart antibiotika bota infektionen.

Förväntningar (prognos)

Även med behandling kan detta tillstånd vara livshotande hos 10-30% av patienterna. Risken är högre hos personer som har många bölder.

Komplikationer

Livshotande sepsis kan utveckla.

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du har:

 • Några symptom på denna sjukdom
 • Svår buksmärta
 • Förvirring eller nedsatt medvetandegrad
 • Ihållande hög feber
 • Andra nya symptom under eller efter behandling

Förebyggande

Snabb behandling av mag-och andra infektioner kan minska risken för att utveckla en leverböld. Många fall kan inte förebyggas.