Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Lymfangit

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Lymfangit

Definition

Lymfangit är en infektion i lymfkärlen (kanalerna). Det är en vanlig komplikation vid vissa bakterieinfektioner.

Se även: lymfadenit.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Lymfsystemet är ett nätverk av organ, lymfkörtlar, kanaler lymfa och lymfkärl (eller kanaler) som producerar och flyttar en vätska som kallas lymfa från vävnader till blodet. För mer information om denna del av kroppen, se lymfsystemet.

Lymfangit oftast resultatet av en akut streptokockinfektion i huden. Mindre ofta det resultat från en stafylokockinfektion. Infektionen orsakar lymfkärlen att bli inflammerade.

Lymfangit kan vara ett tecken på att en hudinfektion blir värre. Det bör väcka oro att bakterier kan spridas i blodet, vilket kan orsaka livshotande problem.

Lymfangit kan förväxlas med en propp i en ven (tromboflebit)

Symptom

 • Röda strimmor från smittade området till armhålan eller ljumsken (kan vara svag eller uppenbar)
 • Förstorade lymfkörtlar (körtlar) över området för röda strimmor - vanligtvis i armbågen, armhåla eller ljumske
 • Dunkande smärta utmed det drabbade området
 • Feber på 100 till 104 grader Fahrenheit
 • frossafrossaFrossa
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Huvudvärk
 • Aptitlöshet
 • Muskelvärk

Tecken och tester

Läkaren kommer att utföra en fysisk undersökning, som omfattar att känna på dina lymfkörtlar. Läkaren kan leta efter tecken på skada runt svullna lymfkörtlar.

En biopsi och kultur i drabbade området kan avslöja orsaken till inflammation. Blododlingar kan göras för att se om infektionen har spridit sig till blodet.

Behandling

Lymfangit får spridning inom timmar. Behandlingen bör inledas omedelbart.

Behandling kan vara:

 • Antibiotika för att behandla eventuella bakomliggande infektion
 • Analgetika att kontrollera smärta
 • Anti-inflammatoriska mediciner för att minska inflammation och svullnad
 • Varma fuktiga kompresser för att minska inflammation och smärta

Kirurgi kan behövas för att tömma någon abscess.

Förväntningar (Prognos)

Omedelbar behandling med antibiotika kan resultera i fullständig återhämtning, men det kan ta veckor eller månader, för svullnaden att försvinna. Den tid tills återhämtning sker varierar beroende på den bakomliggande orsaken.

Komplikationer

 • Abcessbildning
 • Cellulit
 • Sepsis

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare eller gå till akuten om du har symptom på lymfangit.