Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Magsäcksinflammation (Kronisk gastrit)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Magsäcksinflammation (Kronisk gastrit)

Definition

Magsäcksinflamation eller kronisk gastrit är en inflammation i magens slemhinnan som kvarstår under lång tid.

Alternativa namn

Kronisk gastrit, gastrit - kronisk.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Kronisk gastrit kan orsakas av långvarig irritation vid användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), infektion med bakterien Helicobacter pylori, perniciös anemi (en autoimmun sjukdom), degeneration av magsäckens ålder, eller kronisk gallreflux.

Symptom

Många människor med kronisk gastrit har inga symptom av tillståndet.

Tecken och tester

  • Komplett blodstatus (CBC) som visar anemi
  • EGD (esophagogastroduodenoscopy) och biopsi visar gastrit
  • avföringstest för att kontrollera blod i avföringen

Behandling

Behandlingen beror på den specifika orsaken.

Några av orsakerna försvinner med tiden.

Behandling med läkemedel, kända för att orsaka gastrit bör avbrytas.

Läkemedel för att neutralisera magsyra eller minska produktion brukar eliminera symptom och främja läkning.

Antibiotika används för att behandla kronisk gastrit orsakad av infektion med Helicobacter pylori.

Gastrit orsakad av perniciös anemi behandlas med vitamin B12

Prognos

Utsikterna beror på orsaken, men är oftast bra.

Komplikationer

Förlust av blod och ökad risk för magcancer är potentiella komplikationer.

Ring din vårdgivare

Ring din läkare om symptom på gastrit inte förbättras med behandling.

Ring din läkare om du kräks blod eller producerar blodig avföring.

Förebyggande

Undvik användning av acetylsalicylsyra eller NSAID om du är benägen att få gastrit.