Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Mastoidit

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Mastoidit

Definition

Mastoidit är en infektion i mastoideus ben i skallen. Mastoideus ligger precis bakom det yttre örat.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Mastoidit orsakas oftast av en öroninflammation (akut otitis media). Infektionen kan sprida sig från öra till mastoidutskottet ben i skallen. Mastoideus ben fylls med infekterade material och dess struktur kan försämras.

Mastoidit drabbar oftast barn. Innan antibiotika, var mastoidit en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn. Nu är det en relativt ovanlig och mycket mindre farlig sjukdom.

Symptom

Tecken och tester

En undersökning av huvudet kan visa tecken på mastoidit. Följande tester kan visa en missbildning i mastoideus ben:

  • CT-scan av örat
  • Huvud CT
  • Skallröntgen

En kultur av lakvatten från örat kan visa bakterier.

Behandling

Mastoidit kan vara svåra att behandla, eftersom läkemedel inte når tillräckligt djupt in i mastoideus ben. Det kan kräva upprepad eller långvarig behandling. Infektionen behandlas med antibiotika som injektion, eller antibiotika via munnen.

Operation för att avlägsna en del av benet och dränera mastoideus (mastoidectomy) kan behövas om antibiotikabehandling inte lyckas. Operation för att dränera mellanörat genom trumhinnan (myringotomy) kan behövas för att behandla infektioner i mellanörat.

Förväntningar (prognos)

Mastoidit kan botas med behandling. Det kan dock vara svårt att behandla och kan komma tillbaka.

Komplikationer

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du har symptom på mastoidit.

Ring för ett möte med din vårdgivare om:

  • Du har en öroninfektion som inte svarar på behandling eller följs av nya symptom
  • Dina symptom inte svarar på behandling

Förebyggande

Snabbt och fullständigt behandla öroninflammationer minskar risken för mastoidit.