Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Medfödd toxoplasmos

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Medfödd toxoplasmos

Definition

Medfödd toxoplasmos är en grupp av symptom som uppkommer när ett foster är smittat med parasiten Toxoplasma gondii.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Fostret kan smittas med toxoplasmos om mamman blir infekterad med toxoplasmos under graviditeten.

Infektionen kan spridas till fostret under graviditeten i sig, eller under förlossningen eller födelse.

För mamman är toxoplasmosinfektionen i allmänhet lindrig, och hon behöver inte vara medveten om den.

Infektion hos fostret kan dock orsaka allvarliga problem. Infektion tidigt i graviditeten leder till mer allvarliga problem än senare infektion.

Symptom

Upp till hälften av fostren som smittas med toxoplasmos under graviditeten föds för tidigt.

Medfödd toxoplasmos kan skada barns ögon, nervsystem, hud och öron.

Ofta finns det tecken på infektion hos barnet vid födseln.

Dock kan nyfödda barn med mildare infektioner ha symptom eller problem i månader eller år om de inte behandlas. Nästan alla utvecklar problem (särskilt i ögonen) när de blir tonåringar.

Pyrimetamin och sulfadiazin kan behandla infektion av foster (diagnostiserad under graviditeten)

Behandling av barn med medfödd toxoplasmos innehåller vanligen pyrimetamin, sulfadiazin, och leukovorin för ett år.

Spädbarn kan också ibland ges steroider om deras syn är hotad eller om proteinnivån i ryggvätskan är hög.

Prognos

Utfallet beror på graden av medfödd toxoplasmos.

Komplikationer

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med din vårdgivare om du är gravid och tror att du är i riskzonen för toxoplasmos (till exempel om du har en katt och är den person som rensar lådan)

Ring för ett möte med din vårdgivare om du är gravid och inte fått någon mödravård.

Förebyggande

Blivande eller nyblivna mödrar kan testas för att se om de löper risk för toxoplasmos.

Gravida kvinnor som har katter som husdjur kan ha en ökad risk att utveckla toxoplasmos.

De bör undvika kontakt med föremål som eventuellt är smittade med kattavföring (kattlådan etc), eller som kan vara kontaminerade med insekter som utsätts för kattavföring (kackerlackor, flugor, etc.)

Koka kött tills det är genomkokt, och tvätta händerna efter hantering av rått kött.

Innehåll:
  1. Definition
  2. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
  3. Symptom
  4. Prognos
  5. Komplikationer
  6. Ring din vårdgivare
  7. Förebyggande

Sjukdom

Medfödd toxoplasmos


På engelska

Congenital Toxoplasmosis


Symptom
Sjukdomskategori
Relaterade sjukdomar