Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Muskelreumatism (Polymyalgia reumatika PMR)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Muskelreumatism (Polymyalgia reumatika PMR)

Definition

Muskelreumatism eller Polymyalgia rheumatica (PMR) är en inflammatorisk sjukdom som innebär smärta och stelhet i höft- eller axelområdet.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Polymyalgia rheumatica är en sjukdom som nästan enbart drabbar personer över 50 år. Orsaken är okänd. Även om symptomen finns främst i muskler och det inte finns några yttre tecken på artrit, finns det i vissa fall även inflammatorisk artrit.

Sjukdomen kan uppträda ensam eller tllsammans med eller innan temporal arterit, som är en inflammation i blodkärlen (oftast i huvudet)

Symptom

Obs: Symptom kommer vanligen plötsligt.

Tecken och tester

Feber kan vara det enda symptom i vissa fall (personen har feber utan känd orsak). Det kan också vara tecken på temporal arterit.

Blodprover är ospecifika.

  • Kreatinkinas (CK) är normalt
  • Hemoglobin eller hematokrit kan vara normal eller låg
  • Sänkan (SR) är ofta förhöjd

Behandling

Målet med behandlingen är att lindra obehag och stelhet. Sjukdomen kan vara mycket besvärande om det inte behandlas. Kortikosteroider, såsom prednison, kan föreskrivas i låga doser.

Förväntningar (prognos)

Polymyalgia rheumatica går oftast över av sig själv, även när de inte behandlas, på 1 till 4 år. Symptom minskar kraftigt med behandling. De flesta patienter behöver steroidbehandling i 1 år eller mer.

Komplikationer

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med din vårdgivare om du upplever ihållande svaghet eller stelhet i bäcken eller bog, särskilt om det åtföljs av symptom på generell sjukdom, som feber eller huvudvärk.

Förebyggande

Det finns ingen känd förebyggande åtgärd.