Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Nedsatt motorik

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Nedsatt motorik

Definition

Dålig motorik eller samordningsproblem under utvecklingen är ett barndomsbesvär som kännetecknas av dålig samordning och klumpighet.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Ungefär 6% av barn i skolåldern har någon grad av samordningsproblem under utvecklingen.

Barn med denna störning kan snubbla på sina egna fötter, stöta till andra barn, har svårt att hålla föremål, och har en ostadig gång.

Dålig motorik kan uppträda ensamt eller tillsammans med andra inlärningssvårigheter som kommunikationsstörningar eller störning i skriftlig framställning.

Symptom

Barn med samordningsproblem har under utvecklingen svårigheter med motorik jämfört med andra barn i samma ålder.

Några vanliga symptom är:

 • Klumpighet
 • Sena med att sitta upp, krypa och gå
 • Problem att suga och svälja under första levnadsåret
 • Problem med grovmotorisk samordning (till exempel hoppa, eller stå på en fot)
 • Problem med finmotoriksamordning (till exempel klippa med sax, knyta skorna, eller trycka ett finger mot ett annat)

Tecken och tester

Fysiska orsaker och andra typer av inlärningssvårigheter måste uteslutas innan diagnosen kan bekräftas.

Behandling

Idrott och perceptuell motorisk träning är den bästa metoden för behandling av samordningssjukdom.

Prognos

Hur väl ett barn klarar sig beror på svårighetsgraden av sjukdomen.

Sjukdomen blir inte värre med tiden, men den fortsätter vanligtvis i vuxen ålder.

Komplikationer

 • Inlärningssvårigheter
 • Låg självkänsla till följd av dålig förmåga i idrott och att man retas av andra barn
 • Upprepade skador
 • Viktökning på grund av att inte vilja delta i fysiska aktiviteter (t.ex. sport)

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med en vårdgivare om du är orolig för ditt barns utveckling.

Förebyggande

Drabbade familjer bör göra allt för att erkänna befintliga problem tidigt och få dem behandlade.

Tidig behandling är till nytta för framtida framgångar.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 3. Symptom
 4. Tecken och tester
 5. Behandling
 6. Prognos
 7. Komplikationer
 8. Ring din vårdgivare
 9. Förebyggande

Sjukdom

Nedsatt motorik


På engelska

Developmental Coordination Disorder


Symptom
Sjukdomskategori
Relaterade sjukdomar