Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Nekrotiserande enterokolit (NEC)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Nekrotiserande enterokolit (NEC)

Definition

Nekrotiserande enterokolit är död tarmvävnad. Det påverkar främst för tidigt födda barn eller sjuka nyfödda.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Nekrotiserande enterokolit uppstår när slemhinnan i tarmväggen dör och vävnaden faller av. Orsaken till denna sjukdom är okänd. Det är dock tänkt att en minskning av blodflödet till tarmen håller tarmen från att producera slem som skyddar mag-tarmkanalenBakterierna i tarmen kan också vara en orsak.

Sjukdomen utvecklas vanligen hos spädbarn som redan sjuka eller för tidigt, och oftast utvecklar medan barnet är fortfarande på sjukhuset.

De med en högre risk för denna sjukdom inkluderar:

 • Prematura barn
 • Spädbarn som matas med bröstmjölksersättning
 • Spädbarn på en avdelning där ett utbrott inträffat
 • Spädbarn som fått blodtransfusioner

Symptom

Symptomen kan komma smygande eller plötsligt, och kan omfatta:

Tecken och tester

 • Bukröntgen
 • Test för blod i avföring (guajak)
 • Förhöjda vita blodkroppar i en CBC
 • Trombocytopeni (lågt antal blodplättar)
 • Laktacidos

Behandling

Hos ett spädbarn som misstänks ha nekrotiserande enterokolit, upphör man med matning och frisläpper gas från tarmen genom att sticka in en liten slang in i magen. Intravenös vätska ersätter bröstmjölken eller mjölkersättning. Antibiotikabehandling startas. Barnets tillstånd övervakas med bukröntgen, blodprov och gaser i blodet.

Kirurgi kommer att behövas om det finns ett hål i tarmarna eller peritonit (inflammation i bukväggen). Den döda tarmvävnaden tas bort och en kolostomi eller ileostomi utförs. Tarmen är återansluts flera veckor eller månader senare när infektion och inflammation har läkt.

Förväntningar (prognos)

Nekrotiserande enterokolit är en allvarlig sjukdom med en dödlighet som närmar sig 25%. Tidig upptäckt och behandling förbättrar resultatet.

Komplikationer

 • Tarmperforation
 • Intestinal förträngning
 • Peritonit
 • Sepsis

Ring din vårdgivare

Om några symptom på nekrotiserande enterokolit utvecklas, särskilt hos spädbarn som nyligen har varit inlagda på sjukhus för sjukdom eller prematuritet, ta dig till akuten eller ring 112 eller det lokala nödnumret.