Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Öppet sår

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Öppet sår

Definition

Ett skärsår eller öppen hudskada är en skada som resulterar i en öppning i huden. Den kan vara nära ytan eller djup, slät eller skrovlig. Det kan skada djupa vävnader såsom senor, muskler, ligament, nerver, blodkärl, eller ben.

En punktering är ett sår som gjorts av ett spetsigt föremål (som en spik, kniv eller skarp tand)

Alternativa namn

Sår, skärsår, hudskada, punktering, Öppna sår, Laceration.

Symptom

Första hjälpen

Försök stoppa blodflödet. Om såret blöder kraftigt, ring 112

Större blödningar kan stoppas genom tryck eller polstring (stoppa in sterilt material i såret t.ex. första förband). Extremt stora blödningar på extremiteteter (armar och ben) kan behöva stoppas med avsnörande förband. Mindre skärsår och sticksår kan behandlas hemma. Vidta följande åtgärder för.

Vid mindre skärsår.

 • Tvätta händerna med tvål eller antibakteriella rengöringsmedel för att förhindra infektion
 • Tvätta såret noga med tvål och vatten
 • Använd direkt tryck för att stoppa blödningen
 • Applicera antibakteriell salva och ett rent bandage som inte fastnar i såret.

  För mindre punkteringar.

 • Tvätta händerna med tvål eller antibakteriella rengöringsmedel för att förhindra infektion
 • Använd en ström av vatten i minst 5 minuter för att skölja ett sår, tvätta sedan med tvål
 • Titta efter föremål i såret. Om det hittas ta INTE bort det. Gå till akutmottagningen. Om du inte kan se något inne i såret, men en bit av det föremål som orsakat skadan saknas uppsök också läkare
 • Ansök antibakteriell salva och ett rent bandage som inte fastnar i såret

  Inte

  • Förutsätt inte att ett mindre sår är rent eftersom du inte kan se smuts och skräp inuti. Tvätta det.
  • Andas inte på ett öppet sår
  • Försök INTE rengöra en större sår, utan fokusera på att stoppa blödningen
  • Ta inte ut ett långt eller djupt inbäddat objekt. Uppsök läkare
  • För inte in eller plocka skräp från ett sår. Uppsök läkare
  • Täck utsatta kroppsdelar med rent material till dess att läkarhjälp anländer

   Ring genast för akut medicinsk hjälp om

   Ring 112 om:

   • Blödningen är kraftig, sprutar, eller inte kan stoppas (till exempel efter 10 minuters tryck)
   • Det är nedsatt funktion eller känsel i drabbad kroppsdel
   • Personen är allvarligt skadad

    Ring din läkare omedelbart om:

    • Såret är stort eller djup, även om blödningen inte är allvarlig
    • Du tror att såret kan ha nytta av att sys (snittet är mer än en kvarts tum djupt, i ansiktet, eller når ben)
    • Personen har blivit biten av en människa eller djur
    • Ett klipp eller punktera orsakas av ett rostigt föremål
    • Du trampar på en spik eller andra liknande objekt
    • om ett föremål eller skräp är inbäddat - Ta inte bort det själv
    • Såret visar tecken på infektion (värme och rodnad i området, en smärtsam eller dunkande känsla, feber, svullnad eller pus-liknande dränering)
    • Du har inte haft en stelkrampsspruta under de senaste 10 åren

     Följande typer av sår är mer benägna att bli smittade: bett, punkteringar, klämskador, smutsiga sår, sår på fötterna, och sår som inte omedelbart behandlas.

     Om du får en allvarlig sår, kan din läkare ordinera laboratorieprov, till exempel ett blodprov och hudkultur för att kontrollera för bakterier.

     Förebyggande

     • Håll knivar, saxar, skjutvapen etc. utom räckhåll för barn. När barn är gamla nog, lär dem att hur man använder knivar och saxar säkert
     • Håll dig uppdaterad om vaccinationer. En tetanusvaccination rekommenderas generellt vart 10:e år
 • Innehåll:
  1. Definition
  2. Alternativa namn
  3. Symptom
  4. Första hjälpen
  5. Inte
  6. Ring genast för akut medicinsk hjälp om
  7. Förebyggande

  Sjukdom

  Öppet sår


  På engelska

  Open Wound


  Symptom
  Sjukdomskategori
   Relaterade sjukdomar