Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Organisk hjärnskada (OBS)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Organisk hjärnskada (OBS)

Definition

Organisk hjärnskada (OBS) är en allmän term som hänvisar till sjukdomar (oftast inte psykiatriska sjukdomar) som orsakar minskad mental funktion.

Alternativa namn

OBS, Organisk psykisk störning (OMS), kronisk organisk hjärnskada.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Organisk hjärnskada är vanligt hos äldre. Det är dock inte en del av den normala åldrandeprocessen.

Organisk hjärnskada är inte en separat sjukdom, men är en allmän term som används för att beskriva fysiska förhållanden som kan orsaka mentala förändringar. I allmänhet psykiska störningar och beteendestörningar orsak:

 • Agitation
 • Förvirring
 • Långsiktig förlust av hjärnans funktion (demens)
 • Svår, kortfristiga förlust av hjärnans funktion (delirium)

Tecken och tester

Tester beror på sjukdomen, men kan inkludera:

 • Blodprover
 • Elektroencefalogram (EEG)
 • Head CT
 • Head MRI

Behandling

Behandlingen beror på sjukdomen. Många av de sjukdomar har främst stödjande vård för att bistå personen i områden där hjärnans funktion är förlorad.

Mediciner kan behövas för att minska aggressiva beteenden som kan uppstå med vissa av villkoren.

Förväntningar (prognos)

Se specifik sjukdom. Vissa sjukdomar är kortsiktiga och behandlingsbara, men många är långsiktiga eller bli värre med tiden.

Komplikationer

Personer med Organisk hjärnskada förlorar ofta förmågan att interagera med andra.

Ring din vårdgivare

Ring din läkare om:

 • Du har fått diagnosen organisk hjärnskada och du är osäker på den exakta sjukdomen
 • Du har symptom på detta tillstånd
 • Du har fått diagnosen OBS och dina symptom bli värre
Innehåll:
 1. Definition
 2. Alternativa namn
 3. Orsaker, förekomst och riskfaktorer
 4. Tecken och tester
 5. Behandling
 6. Förväntningar (prognos)
 7. Komplikationer
 8. Ring din vårdgivare

Sjukdom

Organisk hjärnskada (OBS)


På engelska

Organic Brain Syndrome


Symptom
Sjukdomskategori
  Relaterade sjukdomar