Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Osteokondros

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Osteokondros

Demografi

Osteokondros är störningar hos tonåringar och unga vuxna. Vissa är sällsynta störningar, och i många fall, är antalet personer som har dessa störningar inte känt. Freiberg sjukdom är den enda typ av osteokondros som är vanligare hos kvinnor än hos män. Osgood-Schlatter sjukdom (OCD) drabbar män dubbelt så ofta som kvinnor. Alla andra osteokondros t.ex. Scheuermanns sjukdom tycks påverka könen lika.

Orsaker och symptom

Många teorier om orsakerna till Osteokondros har lagts fram, men ingen har visat fullt tillfredsställande. Stress på benet, ischemi (minskad blodförsörjning), och lokalt trauma har ofta nämnts som utlösande faktorer. Atletiska barn drabbas ofta när de överbelastar sina utvecklade lemmar med en viss repetitiv rörelse. Många fall är idiopatiska, vilket innebär att ingen specifik orsak är känd.

Det vanligaste symptomet för de flesta typer av osteokondros är smärta, oftast en tråkig, icke-specifik smärta, på den drabbade leden. Smärta är särskilt märkbart vid tryck på en led. Låsning eller begränsat rörelseomfång vid en led kan också förekomma.

Scheuermann sjukdom kan (sällan) leda till allvarliga kyfos (puckelrygg) på grund av erosion av kotkropparna. Vanligtvis är dock kyfos mild, vilket inte orsakar några ytterligare symptom och inte kräver någon särskild behandling.

När ska man ringa vårdgivaren

En läkare bör rådfrågas när ett barn har en ihållande ledvärk som inte går bort efter vila av leden ett par dagar.

Diagnos

Diagnosen bygger på historia och symptom. Det kan bekräftas genom fynd på röntgenbild.

Behandling

Konservativ behandling tillämpas vanligtvis i första hand. I många fall leder vila av den påverkade delen i en eller flera dagar eller veckor till lindring. Gips kan användas om det behövs för att förhindra förflyttning av en leden.

Kirurgiska ingrepp som kan behövas i vissa fall av osteochondritis dissecans att ta bort onormal benfragment i leden.

Definition

Termen osteokondros hänvisar till en grupp sjukdomar hos barn och ungdomar där lokal vävnadsdöd (nekros) inträffar och brukar följas av full nybildningen av frisk benvävnad. Den singulära formen är osteokondros.

Beskrivning

Under åren av snabb bentillväxt, kan blodförsörjningen till den växande ändarna på ben (epifyser) bli otillräcklig vilket resulterar i nekrotiska ben, oftast i närheten av lederna. Eftersom ben normalt genomgår en kontinuerlig ombyggnadsprocess, repareras nekrotiska områden oftast själv under en period av veckor eller månader.

Osteokondros kan påverka olika delar av kroppen och kategoriseras ofta av en av tre platser: artikulära, icke-artikulära och physeal.

Physeal osteokondros kallas Scheuermann sjukdom eller juvenil kyfos. Det är en missbildning av ryggraden i höjd med bröstet, (kotarna vid revbenen) och orsakas av onormal ben utveckling vid ryggkotornas leder (physes). Det är vanligast bland barn i åldrarna 13 till 16

Artikulära sjukdom förekommer i lederna. En av de vanligaste formerna är Legg-Calvé-Perthes sjukdom, vilken drabbar höftleden. Andra former inkluderar Köhler sjukdom (foten), Freiberg sjukdom (andra tån) och panner sjukdom (armbåge). Dessa sjukdomar är vanligast under tonåren, även om de har setts hos individer i åldrarna från åtta till 77

Icke-articular osteokondros sker på annan plats i skelettet. Till exempel är Osgood-Schlatter sjukdom i skenbenet (det stora inre skelett i benet mellan knä och fotled) relativt vanligt. Det är ofta orsaken till knä och ben problem hos aktiva tonåringar.

Osteochondritis dissecans (OCD) är en form av osteokondros där lösa benfragment finns i en led. Knäet är en vanlig plats för osteochondritis dissecans. Villkoret finns oftast i åldrarna tio till 20, även om det kan förekomma i andra åldrar. I omkring 30 till 40 procent av fallen drabbas samma led på båda sidor av kroppen (t.ex. båda knäna, båda armbågarna etc.)

Prognos

En prognos om resultatet för enskilda individer är svårt med osteokondros. Vissa individer läker spontant. Andra blir bättre av viktkontroll eller undivkande av stress för den drabbade extremiteten. Kirurgiska ingrepp är ofta framgångsrika i osteochondritis dissecans.

Förebyggande

Inga förebyggande åtgärder är kända.

Föräldrarnas oro

Ihållande smärta i leden kan hålla barn tillfälligt från att idrotta.