Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Premenstruellt syndrom (PMS)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Premenstruellt syndrom (PMS)

Definition

Premenstruellt syndrom (PMS) hänvisar till ett brett spektrum av fysiska eller känslomässiga symptom som vanligen uppträder cirka 5 till 11 dagar innan en kvinna börjar sin månatliga menstruationscykel. Symptomen slutar oftast när menstruationen börjar, eller kort därefter.

Se även: premenstruell dysfori (PMDD)

Alternativa namn

PMS

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

En exakt orsak till PMS har inte identifierats. Det kan dock vara relaterade till sociala, kulturella, biologiska och psykologiska faktorer.

PMS beräknas påverka upp till 75% av kvinnorna i barnafödande ålder.

Den förekommer oftare hos kvinnor:

  • Mellan 25 - 45 år
  • Som har minst ett barn
  • Med hereditet för depression
  • Med en historia av förlossningsdepression

Symptomen blir oftast värre i slutet av 30-årsåldern och 40-årsåldern när kvinnan närmar sig övergången till klimakteriet.

Så många som 50 - 60% av kvinnor med svår PMS har en underliggande psykisk sjukdom (premenstruell dysfori)

Symptom

Ett brett utbud av fysiska eller känslomässiga symptom har förknippats med PMS. Per definition anses symptom vara PMS-relaterade om de inträffar under andra halvan av menstruationscykeln (14 dagar eller mer efter den första dagen i menstruationen) och är frånvarande i ca 7 dagar efter att menstruationen upphör (under första halvan av menstruationscykeln).

De vanligaste symptomen är:

Andra symptom är:

Tecken och tester

Det finns inga fysiska undersökningsfynd eller laboratorietester specifika för diagnosen PMS. Det är viktigt att en fullständig läkarundersökning (inklusive bäckenundersökning) görs för att utesluta andra möjliga orsaker till symptom som kan hänföras till PMS.

En symptomkalender kan hjälpa kvinnor att identifiera de mest besvärande symptom och bekräfta diagnosen PMS

Behandling

Träning och kostförändringar kan hjälpa till att lindra symptomen. Det är också viktigt att upprätthålla en daglig dagbok eller logga de symptom du har, hur allvarlig de är och hur länge de finns kvar. Du bör föra denna "symptom dagbok" i minst 3 månader. Det kommer att hjälpa din läkare att göra en riktig PMS diagnos och rekommendera lämplig behandling.

Kosttillskott kan rekommenderas. Vitamin B6, kalcium och magnesium används ofta.

Din läkare kan rekommendera en saltfattig kost och undvika enkla sockerarter, koffein och alkohol. Regelbunden aerobisk träning under hela månaden hjälper till att minska graden av PMS-symptom.

Acetylsalicylsyra, ibuprofen och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan förskrivas om du har betydande smärta, såsom huvudvärk, ryggvärk, menstruella kramper och ömhet i brösten.

P-piller kan minska eller öka PMS symptom.

I svåra fall kan antidepressiva vara till hjälp. Vanligtvis används antidepressiva så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Kognitiv beteendeterapi kan vara ett alternativ till antidepressiva.

Patienter som har svår ångest ges ibland ångestdämpande medel.

Diuretika kan hjälpa kvinnor med svår vätskeretention, som orsakar uppsvälldhet, ömma bröst, och viktökning.

Bromokriptin, danazol och tamoxifen är läkemedel som ibland används för att lindra smärta i brösten.

Förväntningar (prognos)

De flesta kvinnor som får behandling för specifika symptom relaterade till PMS upplever en betydande lättnad.

Komplikationer

PMS-symptom kan bli allvarlig nog för att hindra kvinnor från att bibehålla normal funktion.

Kvinnor med depression kan notera ökande grad av symptom under andra halvan av sin cykel och kan kräva tillhörande medicineringsjusteringar. Självmordsfrekvensen hos kvinnor med depression är betydligt högre under den senare hälften av menstruationscykeln.

Se även premenstruell dysfori (PMDD)

Ring din vårdgivare

Ring för ett möte med din vårdgivare om PMS inte går bort med egenvårdsåtgärder eller om symptom uppträder som är svår nog för att begränsa din förmåga att fungera.

Förebyggande

Några av de livsstilsförändringar som ofta rekommenderas för behandling av PMS kan faktiskt vara användbara för att förebygga symptom från att utvecklas eller förvärras.

Regelbunden motion och en balanserad kost (med ökad mängd fullkorn, grönsaker, frukt och minskad mängd salt, socker, alkohol och koffein) kan vara till nytta.

Kroppen kan ha olika sömnbehov vid olika tidpunkter under kvinnans menstruationscykel, så det är viktigt att få tillräcklig vila.