Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Psykotisk depression

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Psykotisk depression

Definition

Egentlig depression med psykotiska inslag är ett tillstånd där en person upplever depression tillsammans med minskad kontakt med verkligheten (psykos)

Detta kan ske i form av falska föreställningar (vanföreställningar) eller genom att man ser eller hör något som egentligen inte finns (hallucinationer)

Se också:

Alternativa namn

Psykotisk depression, Vanföreställningar depression.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Även om det finns några uppenbara riskfaktorer, ökar hereditet för depression eller psykotisk sjukdom risken att utveckla detta tillstånd.

Symptom

Detta inträffar när en deprimerad person förlorar kontakten med verkligheten och hallucinerar eller har vanföreställningar.

Personer med psykotisk depression har kombinerade symptom på depression och psykos.

Innehållet i vanföreställningar och hallucinationer kan vara förenligt med depression.

Till exempel, vissa människor hör röster som kritiserar dem och säger att de inte är bra nog, eller berättar för dem att de inte förtjänar att leva vilket medför att de skadar sig själva. Psykotisk depression kräver omedelbar läkarvård för att förhindra att personen skadar sig själv eller skadar andra.

Tecken och tester

Diagnos innebär:

  • Psykiatrisk utvärdering
  • Fysisk undersökning
  • Laboratorietester

Vårdgivaren bör utesluta andra sjukdomstillstånd som kan orsaka samma symptom (t.ex. reaktioner på vissa läkemedel)

Behandling

Behandling innebär oftast antidepressiva och antipsykotiska läkemedel.

Patienter tar ibland antipsykotika. Elektrokonvulsiv behandling är mycket effektiv för detta tillstånd, men det är allmänt använt först efter medicinering.

Prognos

Depression Med psykotiska symptom är ett allvarligt tillstånd.

De depressiva symptomen har en större risk att återvända än de psykotiska symptomen. Du kan behöva ta medicin under en lång tid för att förhindra att depressionen kommer tillbaka.

Pågående behandling och övervakning ger den bästa chans till bättring.

Komplikationer

Självmord eller andra självskador är den allvarligaste komplikationen.

Du kan behöva stanna på sjukhuset om du har tankar på självmord. Andras säkerhet måste också beaktas.

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du eller någon du känner har en depression eller psykos.