Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Rabdomyolys

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Rabdomyolys

Definition

Rabdomyolys är fördelningen av muskelfibrer som leder till utsläpp av myoglobin i blodet. Några av dessa är skadliga för njuren och skadar ofta njurarna.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

När muskeln skadas, släpps ett protein som kallas myoglobin ut i blodomloppet och filtreras ut ur kroppen via njurarna. Myoglobin bryts ned till potentiellt skadliga ämnen. Det kan blockera strukturer i njurarna och orsaka skador som t ex akut tubulär nekros eller njursvikt.

Död muskelvävnad kan orsaka en stor mängd vätska att flytta från blodet in i muskeln, vilket minskar vätskevolymen i kroppen och leder till chock och minskat blodflöde till njurarna.

Sjukdomen kan orsakas av förhållanden som resulterar i skador på skelettmuskulatur, särskilt trauma.

Riskfaktorer inkluderar följande:

 • Alkoholism (med efterföljande muskel tremor)
 • Vissa ärftliga eller genetiska syndrom
 • Klämskador
 • Värme intolerans
 • Värmeslag
 • Ischemi eller nekros av muskler (som kan uppträda med arteriell ocklusion, djup ventrombos, eller andra villkor)
 • Låg fosfathalt
 • Svår ansträngning som maratonlöpning eller calisthenics
 • Frossbrytningar
 • Trauma
 • Användning eller överdos av narkotika, särskilt kokain, amfetamin, statiner, heroin, eller PCP

Symptom

Ytterligare symptom som kan förknippas med denna sjukdom inkluderar följande:

Tecken och tester

En undersökning visar anbud eller skadade muskler.

 • CPK är mycket hög
 • Serum myoglobin test är positivt
 • Serumkalium kan vara mycket hög
 • Urinanalys kan avslöja urinen positivt för hemoglobin utan tecken av röda blodkroppar vid mikroskopisk undersökning
 • Urin myoglobin test är positivt

  Denna sjukdom kan också förändra resultaten av följande tester:

  • CK-isoenzymer
  • Urin kreatinin
  • Serumkreatinin

  Behandling

  Tidig och aggressiva vätskor (hydrering) kan förhindra njurskador genom att snabbt spola myoglobin ut ur njurarna. Vätskor kan behöva ges via en ven (genom IV) Vissa patienter kan behöva njurdialys.

  Läkemedel som kan förskrivas inkluderade diuretika och bikarbonat (om urinflödet räcker)

  Hyperkalemi och låga nivåer av kalcium (hypokalcemi) bör behandlas om det finns.

  Förväntningar (prognos)

  Resultatet varierar beroende på omfattningen av njurskada. Akut njursvikt inträffar hos många patienter. Behandling strax efter rabdomyolys börjar kommer att minska risken för kroniska njurskador.

  Personer med lindrigare fall kan återgå till normal aktivitet inom ett par veckor till en månad eller mer. Men vissa fortsätter att ha problem med trötthet och muskelvärk.

  Komplikationer

  • Akut tubulär nekros
  • Akut njursvikt

  Ring din vårdgivare

  Ring din läkare om symptom tyder rabdomyolys kan förekomma.

  Förebyggande

  Drick mycket vätska efter ansträngande motion för att späda ut urinen och spola myoglobin ut i njurarna. God hydrering är också nödvändig efter de villkor eller händelser som kan innebära skador på skelettmuskulaturen.