Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

RS-virus (RSV)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av RS-virus (RSV)

Definition

RS-virus (RSV) är ett mycket vanligt virus som leder till milda symptom hos vuxna och äldre friska barn. Det kan vara allvarligare hos unga spädbarn, speciellt de i vissa högriskgrupper.

Alternativa namn

RSV

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

RSV är den vanligaste bakterien som orsakar lung-och luftvägsinfektioner hos spädbarn och småbarn. De flesta barn har haft denna infektion efter 2 års ålder. Utbrott av RSV-infektioner börjar vanligen under hösten och fram till våren.

RSV sprids lätt genom fysisk kontakt. Beröring, kyssar, och att skaka hand med en smittad person kan sprida RSV. Sjukdomen sprids från person till person genom kontakt med smittade små droppar eller föremål som dropparna har berört.

RSV kan leva en halvtimme eller mer på händer. Viruset kan även leva upp till 5 timmar på bänkskivor och i flera timmar på tyg. Smittan sprids ofta mycket snabbt i trånga hushåll och daghem.

Infektionen kan förekomma hos personer i alla åldrar.

Risker som kan nämnas:

 • Dagvård
 • Att utsättas för tobaksrök
 • Spädbarn med äldre syskon
 • Att bo trångt

Symptom

Obs: Symptomen varierar och skiljer sig med åldern. Spädbarn under 1 år drabbas hårdast och ofta har de svårast att andas. Äldre barn har oftast milda, förkylningsliknande symptom. Sjukdomen debuterar vanligen 4 - 6 dagar efter att individen kommit i kontakt med viruset.

Tecken och tester

Snabbtest för detta virus kan göras på ett vätskeprov som tas från näsan.

Behandling

Antibiotika behandlar inte RSV. Lindriga infektioner försvinner utan behandling. Spädbarn och barn med en svår RSV-infektion kan vara inlagd på sjukhus så att de kan få syre, fuktad luft och vätskor intravenöst

En andningsmaskin (ventilator) kan behövas.

Förväntningar (prognos)

RSV-infektion kan i sällsynta fall, leda till döden hos spädbarn. Detta är dock osannolikt om barnet träffar en vårdgivare tidigt i sjukdomsförloppet.

Svårare RSV sjukdom kan ses i:

 • Prematura barn
 • Spädbarn med kronisk lungsjukdom
 • Spädbarn vars immunsystem inte fungerar bra
 • Spädbarn med vissa former av hjärtsjukdom

Hos äldre barn och vuxna, så kommer sjukdomen vanligtvis vara mild.

Vissa tecken tyder på att barn som haft RSV bronkiolit har en ökad risk för astma.

Komplikationer

Hos små barn kan RSV orsaka:

 • Bronkiolit
 • Krupp
 • Öroninfektioner
 • Lungsvikt
 • Lunginflammation

Ring din vårdgivare

Ring din läkare om andningssvårigheter eller andra symptom på denna sjukdom förekommer. Alla andningssvårigheter hos spädbarn är en nödsituation. Uppsök läkare omedelbart.

Förebyggande

Ett enkelt sätt att förhindra en RSV-infektion är att tvätta händerna ofta, speciellt innan du rör ditt barn. Det är viktigt att se till att andra människor, särskilt vårdgivare, vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika RSV hos ditt barn. Följande enkla steg kan skydda ditt barn:

 • Insistera på att andra tvättar händerna med varmt vatten och tvål innan de rör ditt barn
 • Ha andra att undvika kontakt med barnet om de har en förkylning eller feber.
 • Var medveten om att pussa barnet kan sprida RSV-infektion
 • Försök att hålla andra små barn borta från barnet. RSV är mycket vanligt bland små barn och sprider sig lätt från barn till barn
 • Rök inte inne i ditt hus, bil, eller någonstans i närheten av ditt barn. Exponering för tobaksrök ökar risken för RSV sjukdom

  Föräldrar med spädbarn som har hög risk för allvarlig RSV bör undvika folksamlingar vid utbrott av RSV. Måttlig till stora utbrott rapporteras ofta i lokala nyheter och tidningar för att ge föräldrar en möjlighet att undvika exponering.

  Läkemedlet Synagis (palivizumab) är godkänt för förebyggande av RSV-sjukdomen hos barn yngre än 24 månader som löper hög risk för allvarliga RSV. Fråga din läkare om ditt barn löper stor risk för RSV och huruvida detta läkemedel bör ges.