Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Sår på hornhinnan (Ögonskador)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Sår på hornhinnan (Ögonskador)

Definition

Hornhinnan är det genomskinliga området på framsidan av ögongloben.

Ett sår på hornhinnan är en urholkning eller ett öppet sår i det yttre lagret av hornhinnan. Det medför ofta också en infektion.

Se även: hornhinneskada.

Alternativa namn

Bakteriell keratit, Svamp-keratit, Akantamöba keratit, Herpes simplex keratit.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Hornhinnans sår är oftast orsakad av en infektion med bakterier, virus, svampar eller parasiter.

Andra orsaker är:

 • Skrubbsår (repor)
 • Främmande föremål i ögat
 • Otillräcklig ögonlocksstängning
 • Mycket torra ögon
 • Svår allergisk ögonsjukdom
 • Olika inflammatoriska sjukdomar

Kontaktlinser, speciellt mjuka kontaktlinser kan orsaka sår på hornhinnan.

Herpes simplex keratit är en allvarlig virusinfektion. Den kan orsaka upprepade attacker som utlöses av stress, solljus, eller annat som försämrar immunförsvaret.

Svamp keratit kan uppstå efter en skada på hornhinnan med växtmaterial, eller hos immunosupprimerade personer.

Akantamöba keratit förekommer hos kontaktlinsanvändare, särskilt de som försöker att göra sina egna hemmagjorda linsvätskor.

Riskfaktorer är torra ögon, svåra allergier, historia av inflammatoriska sjukdomar, kontaktlinser, immunsuppression, trauma och generaliserad infektion.

Symptom

Tecken och tester

 • Test av avskrap från såret
 • Fluorescein på hornhinnan
 • Keratometry (mätning av hornhinnan)
 • Pupillreflexsvar
 • Refraktionstest
 • Synskärpa

Blodprover för att kontrollera för inflammatoriska sjukdomar kan också behövas.

Behandling

Behandling av sår på hornhinnan och infektioner beror på orsaken.

De bör behandlas så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador på hornhinnan. Patienterna brukar börja behandlingen med antibiotika som är effektivt mot många bakterier. Mer specifika antibiotika, antivirala, eller svampdödande ögondroppar ordineras så snart orsaken till sår har identifierats.

Kortikosteroida ögondroppar kan användas för att minska inflammation under vissa förutsättningar.

Svåra sår kan behöva behandlas med korneal transplantation.

Prognos

Obehandlad, kan ett sår på hornhinnan eller infektion orsaka permanenta skador på hornhinnan.

Obehandlade hornhinnesår kan också perforera ögat (orsaka hål), vilket resulterar i spridningen av smittan inne i ögat, vilket ökar risken för permanent synproblem.

Komplikationer

 • Förlust av syn
 • Allvarliga synbortfall
 • Ärr på hornhinnan

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du utvecklar nedsatt syn, kraftig ljuskänslighet, eller ögonsmärta.

Förebyggande

Tidig uppmärksamhet på en ögoninfektion kan förhindra att sår bildas.

Tvätta händer och var mycket noga med hygienen vid hantering av kontaktlinser. Undvik att bära kontaktlinser nattetid.